Patologi - Bröstpreparat

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Patologi - bröst 
Svarstid:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Använd endast remisser i PDF-format (hämtas via länken Beställningar ovan). Skriv gärna i datorn annars med svart eller blå penna för att texten ska synas vid inscanning av remiss.
Ange följande information på remissen:

• Beställare (kundkod, 6 tecken)
• Typ av preparat och sida
• Adekvat anamnes och frågeställning
• Datum för ingrepp (inkl. datum och tidpunkt preparatet läggs i formalin).
• Om snabbsvar eller SVF önskas ska rutan för detta kryssas i på remissen, endast en av dem, ej båda.

Märk provbehållare med patientidentitet och typ av preparat.

UTFÖRANDE

Partiell mastektomi

Preparatet skickas färskt, gärna nedkylt med is och uppmonterat på frigolitplatta. Om preparatröntgen utförs markeras förändringarnas typ och läge. Patologen bör ha tillgång antingen till kopia av bilden eller till den digitala bilden. Preparatet märks och tuschas enligt " Tuschning och märkning av bröstpreparat ” så att orienteringen bevaras vid preparatröntgen. Preparatet bör omhändertas på patologilaboratoriet inom en timme.

Mastektomi

Preparatet skickas färskt uppmonterat på frigolitplatta med suturmärkning kl 12. Om mamill inte finns med suturmärks mamillbasen. Om preparatröntgen utförs markeras förändringarnas typ och läge. Patologen bör ha tillgång antingen till kopia av bilden eller till den digitala bilden. Preparatet bör omhändertas på patologilaboratoriet inom en timme och tuschas av patolog.


Kompletterande mastektomi, re-resesektionspreparat

Kan skickas i 4 % buffrad formaldehydlösning (10 × vävnadsmängden) eller färskt beroende på lokala rutiner.

Profylaktisk mastektomi

Bröstpreparatet transporteras på is färskt från operation, via preparatröntgen, till patologilaboratoriet så snabbt som möjligt. Preparatet skall vara uppmoterat på frigolitplatta med suturmärkning i hudkant kl 12.

Axillpreparat

Skickas färskt eller i 4% buffrad formaldehydlösning beroende på lokala rutiner.

Reduktionsplastik

Skickas i 4% buffrad formaldehydlösning beroende på lokala rutiner.


Mamillbas

Mamillbasen skall suturmärkas på den distala resektionsytan - OBS! lös suturögla! Preparatet fixeras i 4% buffrad formaldehydlösning och transporteras snarast till patologilaboratoriet som snabbsvar.

Provhantering, förvaring och transport

Skicka remiss och prov till Klinisk patologi.

I väntan på transport förvaras det formalinfixerade preparatet i rumstemperatur.

För anvisningar om hur prover ska packas inför transport, se Anvisningar för transport på Vårdgivare Skåne, Laboratoriemedicin.

Övrig information

Vid frågor kontakta respektive laboratorium.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2024-04-19/LT
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Laboratoriemedicin
Adress
Klinisk patologi,
Laboratoriemedicin
HG, KD, LU, MA
Kontakt
Telefon  
Fax  
E-post labmedicin@skane.se