Histopatologi - Bröstpreparat

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Patologi - bröst 
Svarsfrekvens:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Använd endast remisser i PDF-format (hämtas via länken Remisser ovan). Ange följande information på remissen:

• Beställare (kundkod, 6 tecken)
• Typ av preparat och sida
• Adekvat anamnes och frågeställning
• Datum för ingrepp (inkl. datum och tidpunkt preparatet läggs i formalin).

Märk provbehållare med patientidentitet och typ av preparat.

Om patienten har en blodsmitta ska remiss och prov märkas med BLODSMITTA.

UTFÖRANDE

Partiell mastektomi

Preparatet skickas färskt, gärna nedkylt med is. Om preparatröntgen utförs markeras förändringarnas typ och läge. Patologen bör ha tillgång antingen till kopia av bilden eller till den digitala bilden. Preparatet märks och tuschas enligt ”Märkning och tuschning av bröstpreparat” så att orienteringen bevaras vid preparatröntgen. Preparatet bör omhändertas på patologilaboratoriet inom en timme.

Kompletterande mastektomi, re-resesektionspreparat

Kan skickas i 4 % buffrad formaldehydlösning (10 × vävnadsmängden) eller färskt beroende på lokala rutiner.

Profylaktisk mastektomi

Bröstpreparatet transporteras på is färskt från operation, via preparatröntgen, till patologilaboratoriet så snabbt som möjligt. Preparatet skall vara uppmoterat på frigolitplatta med suturmärkning i hudkant kl 12.

Axillpreparat

Skickas färskt eller i 4% buffrad formaldehydlösning beroende på lokala rutiner.

Mamillbas

Mamillbasen skall suturmärkas på den distala resektionsytan - OBS! lös suturögla! Preparatet fixeras i 4% buffrad formaldehydlösning och transporteras snarast till patologilaboratoriet som snabbsvar.

Provhantering, förvaring och transport

Skicka remiss och prov till Klinisk patologi.

I väntan på transport förvaras det formalinfixerade preparatet i rumstemperatur.

För anvisningar om hur prover ska packas inför transport se under Transport på Vårdgivare Skåne, Laboratoriemedicin.

Övrig information

Vid frågor kontakta respektive laboratorium.

  Senast uppdaterad/signatur
2018-01-13/EC
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Labmedicin
Adress
Klinisk patologi,
Labmedicin
Se hemsida för
HG, KD, LU, MA
Kontakt
Telefon  
Fax  
E-post labmedicin@skane.se