Histopatologi - Sentinel node bröst

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Patologi - sentinel node bröst 
Svarsfrekvens:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Använd endast remisser i PDF-format (hämtas via länken Remisser ovan). Ange följande information på remissen:

• Beställare (kundkod, 6 tecken)
• Typ av preparat och sida
• Adekvat anamnes och frågeställning
• Datum för ingrepp (inkl. datum och tidpunkt preparatet läggs i formalin).

Märk provbehållare med patientidentitet och typ av preparat.

Om patienten har en blodsmitta ska remiss och prov märkas med BLODSMITTA.

UTFÖRANDE

För fryssnitt skickas körteln färsk, annars läggs den i 4% buffrad formaldehydlösning. Intraoperativ undersökning utförs vanligtvis på 4 sentienl nodes. Dessa läggs i separat markerade burkar i ordning som bestäms av kirurgen som också avgör vad som är sentinel nodes och non-sentinel nodes. Om det finns non-sentinel nodes kan dessa skickas med bröstpreparatet eller på separat remiss. Non-sentinel nodes omhändertas som axillära lymfkörtlar.

Provhantering, förvaring och transport

Skicka remiss och prov till Klinisk patologi.

I väntan på transport förvaras det formalinfixerade preparatet i rumstemperatur.

För anvisningar om hur prover ska packas inför transport se under Transport på Vårdgivare Skåne, Laboratoriemedicin.

Övrig information

Vid frågor kontakta respektive laboratorium.

  Senast uppdaterad/signatur
2018-01-13/EC
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Labmedicin
Adress
Klinisk patologi,
Labmedicin
Se hemsida för
HG, KD, LU, MA
Kontakt
Telefon  
Fax  
E-post labmedicin@skane.se