Histopatologi - Hysterektomi- och tubar-/ovarial-preparat

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Patologi 
Svarsfrekvens:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Använd endast remisser i PDF-format (hämtas via länken Remisser ovan). Ange följande information på remissen:

• Beställare (kundkod, 6 tecken)
• Typ av preparat
• Adekvat anamnes och frågeställning
• Datum för ingrepp (inkl. datum och tidpunkt preparatet läggs i formalin).

Märk provbehållare med patientidentitet och typ av preparat.

Om patienten har en blodsmitta ska remiss och prov märkas med BLODSMITTA.

UTFÖRANDE

Uterus kan skickas färskt och ouppklippt, vilket är en fördel för radikalitetsbedömning. Detta är framförallt viktigt vid misstänkt sarkom för möjlighet till färskt analysmaterial.
Om uterus skickas i formalin görs uppklippning; vid malignt tumör i första hand lateralt längs parametrierna upp i hörnen för optimal fixering av tumören/slemhinnan; annars i framväggen och upp mot hörnen.
Om tubor och ovarier ej medföljer, skall det markeras vad som är höger och vänster, om orientering är önskvärd.
Ovarialcysta öppnas för bättre fixering, men akta tuban, och det skall framgå vad som är in-och utsida.
Tuba uppklipps ej.

Märk ev. viktiga delar av preparaten med sutur.

Preparaten läggs i burkar som rymmer formalin motsvarande minst 10 x preparatets mängd.

FIXERING

Fixera med 4 % fosfatbuffrad formaldehyd = formalin.

Provhantering, förvaring och transport

Skicka remiss och prov till Klinisk patologi.

I väntan på transport förvaras det formalinfixerade preparatet i rumstemperatur.

För anvisningar om hur prover ska packas inför transport se under Transport på Vårdgivare Skåne, Laboratoriemedicin.

Övrig information

Vid frågor kontakta respektive laboratorium.

  Senast uppdaterad/signatur
2020-07-30/KW
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Labmedicin
Adress
Klinisk patologi,
Labmedicin
Se hemsida för
HG, KD, LU, MA
Kontakt
Telefon  
Fax  
E-post labmedicin@skane.se