Patologi - Hysterektomi- och tubar-/ovarial-preparat

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Patologi 
Svarstid:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Använd endast remisser i PDF-format (hämtas via länken Beställningar ovan). Skriv gärna i datorn annars med svart eller blå penna för att texten ska synas vid inscanning av remiss.
Ange följande information på remissen:

• Beställare (kundkod, 6 tecken)
• Typ av preparat
• Adekvat anamnes och frågeställning
• Datum för ingrepp (inkl. datum och tidpunkt preparatet läggs i formalin).
• Om snabbsvar eller SVF önskas ska rutan för detta kryssas i på remissen, endast en av dem, ej båda.

Märk provbehållare med patientidentitet och typ av preparat.

Lista på provtagningsmaterial finns under LÄS MER

UTFÖRANDE

Uterus respektive ovarier kan skickas färskt och ouppklippt, vilket är en fördel för radikalitetsbedömning. Detta är framförallt viktigt vid misstänkt sarkom eller epitelial tuboovarialtumör för möjlighet till färskt analysmaterial.

Om uterus skickas i formalin görs uppklippning i framväggen och upp mot hörnen.
Om tubor och ovarier ej medföljer, skall det markeras vad som är höger och vänster, om orientering är önskvärd.
Ovarialcysta som skickas i formalin öppnas för bättre fixering, men akta tuban, och det skall framgå vad som är in-och utsida.
Tuba uppklipps ej.

Märk ev. viktiga delar av preparaten med sutur.

Preparaten läggs i burkar som rymmer formalin motsvarande minst 10 x preparatets mängd.

FIXERING

Fixera med 4 % fosfatbuffrad formaldehyd = formalin.

Provhantering, förvaring och transport

Skicka remiss och prov till Klinisk patologi.

I väntan på transport förvaras det formalinfixerade preparatet i rumstemperatur.

För anvisningar om hur prover ska packas inför transport, se Anvisningar för transport på Vårdgivare Skåne, Laboratoriemedicin.

Övrig information

Vid frågor kontakta respektive laboratorium.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2024-04-19/LT
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Laboratoriemedicin
Adress
Klinisk patologi,
Laboratoriemedicin
HG, KD, LU, MA
Kontakt
Telefon  
Fax  
E-post labmedicin@skane.se