Patologi - Gynekologi: skrap, abortmaterial och biopsi

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Patologi 
Svarstid:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Använd endast remisser i PDF-format (hämtas via länken Beställningar ovan). Skriv gärna i datorn annars med svart eller blå penna för att texten ska synas vid inscanning av remiss.
Ange följande information på remissen:

• Beställare (kundkod, 6 tecken)
• Typ av preparat
• Adekvat anamnes och frågeställning
Framförallt angående hormonell status, och behandling.
• Datum för ingrepp (inkl. datum och tidpunkt preparatet läggs i formalin).
• Om snabbsvar eller SVF önskas ska rutan för detta kryssas i på remissen, endast en av dem, ej båda.

Märk provbehållare med patientidentitet och typ av preparat.

Lista på provtagningsmaterial finns under LÄS MER
Polyesterväv kommer att upphandlas till Marknadsplatsen våren 2023. Så länge kan det beställas från
Histolab, Marilonväv 7,5x7,5 cm art.nr 41134.

Om patienten har en blodsmitta ska remiss och prov märkas med BLODSMITTA.

UTFÖRANDE

Anvisningarna gäller cervix- och corpusskrap, endorette abortmaterial, biopsier (px) av cervix, vulva m.m. Skrap kan läggas i polyesterväv. Skrap och px ska läggas i separata burkar men kan skrivas på samma remiss. Preparatet läggs i burk som rymmer formalin motsvarande 10 x preparatets mängd. Se till att locket sluter tätt.
Om provmaterialet ligger i provtagningslösning typ NaCl ska detta silas ifrån i nät innan vävnaden läggs ner i formalinburken, se instruktion Provtagning gynekologiska prover

FIXERING

Fixera med 4 % fosfatbuffrad formaldehyd = formalin.

Provhantering, förvaring och transport

Skicka remiss och prov till Klinisk patologi.

I väntan på transport förvaras det formalinfixerade preparatet i rumstemperatur.

För anvisningar om hur prover ska packas inför transport, se Anvisningar för transport på Vårdgivare Skåne, Laboratoriemedicin.

Övrig information

Vid frågor kontakta respektive laboratorium.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2024-04-19/LT
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Laboratoriemedicin
Adress
Klinisk patologi,
Laboratoriemedicin
HG, KD, LU, MA
Kontakt
Telefon  
Fax  
E-post labmedicin@skane.se