Histopatologi - Lobektomi- och pulmektomipreparat

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Patologi - lunga 
Svarsfrekvens:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Använd endast remisser i PDF-format (hämtas via länken Remisser ovan). Ange följande information på remissen:

• Beställare (kundkod, 6 tecken)
• Typ av preparat
• Lokalisation, adekvat anamnes och frågeställning
• Datum för ingrepp (inkl. datum och tidpunkt preparatet läggs i formalin).

Märk provbehållare med patientidentitet och typ av preparat.

Om patienten har en blodsmitta ska remiss och prov märkas med BLODSMITTA.

UTFÖRANDE

Lobektomi- och pulmektomipreparat skickas torra (utan formalin).

FIXERING

Färskt = Ingen formalin eller annan vätska. Om operation sker utanför våra öppettider bör preparatet fyllas med formalin med kanyl via bronksystemet.

Alternativt kan det förvaras i kylskåp under kortare tid.

Provhantering, förvaring och transport

Ring och skickas genast till Klinisk patologi.

För anvisningar om hur prover ska packas inför transport se under Transport på Vårdgivare Skåne, Laboratoriemedicin.

Övrig information

Vid frågor kontakta respektive laboratorium.

  Senast uppdaterad/signatur
2019-10-08/KW
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Labmedicin
Adress
Klinisk patologi,
Labmedicin
Sölvegatan 25
221 85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173510 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se