Histologi - Elektronmikroskopi

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Patologi 
Svarsfrekvens:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Använd endast remisser i PDF-format (hämtas via länken Remisser ovan). Ange följande information på remissen:

• Beställare (kundkod, 6 tecken)
Beställare utanför Skåne anger Avdelning, Sjukhus och adress.
• Typ av preparat
• Adekvat anamnes och frågeställning
• Datum för ingrepp (inkl. datum och tidpunkt preparatet läggs i 2 % Glutaraldehyd).

Märk provbehållare med patientidentitet och typ av preparat.

Om patienten har en blodsmitta ska remiss och prov märkas med BLODSMITTA.

UTFÖRANDE

Mindre vävnadsprover ca 3x3 mm (biopsier, px) som skickas direkt för elektronmikroskopisk undersökning skall fixeras i
2 % buffrad glutaraldehyd.

Observera att cilieprover skall läggas i en särskild sorts glutaraldehydlösning.
Fixeringslösningen beställs från Elekronmikroskopi laboratoriet (046-17 34 32) eller från något av patologens journummer.

Provhantering, förvaring och transport

Prov förvaras i kylskåp i väntan på snar transport.

Skicka remiss och prov till Klinisk patologi.
Prov som inte beräknas nå laboratoriet före 16.30 dag före helgdag sparas och förvaras i kyl till första transport helgfri vardag.


För anvisningar om hur prover ska packas inför transport se under Transport på Vårdgivare Skåne, Laboratoriemedicin.

Övrig information

Vid frågor kontakta respektive laboratorium.

  Senast uppdaterad/signatur
2020-03-24/KW
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Labmedicin
Adress
Klinisk patologi,
Labmedicin
Sölvegatan 25
221 85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173510 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se