Patologi - Elektronmikroskopi

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Patologi 
Svarstid:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Använd endast remisser i PDF-format (hämtas via länken Beställningar ovan). Skriv gärna i datorn annars med svart eller blå penna för att texten ska synas vid inscanning av remiss.
Ange följande information på remissen:

• Beställare (kundkod, 6 tecken)
Beställare utanför Skåne anger Avdelning, Sjukhus och adress.
• Typ av preparat
• Adekvat anamnes och frågeställning
• Datum för ingrepp (inkl. datum och tidpunkt preparatet läggs i 2 % Glutaraldehyd).

Märk provbehållare med patientidentitet och typ av preparat.

UTFÖRANDE

Mindre vävnadsprover ca 3x3 mm (biopsier, px) som skickas direkt för elektronmikroskopisk undersökning skall fixeras i 2 % buffrad glutaraldehyd.

Observera att cilieprover skall läggas i en särskild sorts glutaraldehydlösning.
Fixeringslösning beställs från Elekronmikroskopi laboratoriet (046-17 34 32) eller från något av patologens journummer.

Provhantering, förvaring och transport

Prov förvaras i kylskåp i väntan på snar transport.

Skicka remiss och prov till Klinisk patologi.
Prov som inte beräknas nå laboratoriet före 16.30 dag före helgdag sparas och förvaras i kyl till första transport helgfri vardag.

För anvisningar om hur prover ska packas inför transport, se Anvisningar för transport på Vårdgivare Skåne, Laboratoriemedicin.

  Senast uppdaterad/signatur
2024-02-01/LT
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Laboratoriemedicin
Adress
Klinisk patologi,
Laboratoriemedicin
Sölvegatan 25
221 85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173510 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se