Hematopatologi - Crista- och benmärgsbiopsi

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Hematopatologi inkl. flödescytometri 
Svarsfrekvens:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Använd endast remisser i PDF-format (hämtas via länken Remisser ovan). Ange följande information på remissen:

• Beställare (kundkod, 6 tecken)
• Typ av preparat
• Lokalisation, adekvat anamnes och frågeställning
• Datum för ingrepp (inkl. datum och tidpunkt preparatet läggs i formalin).

Märk provbehållare med patientidentitet och typ av preparat.

Om patienten har en blodsmitta ska remiss och prov märkas med BLODSMITTA.

UTFÖRANDE

Preparatet läggs i rymlig burk med riklig mängd formalin motsvarande 10 x preparatets mängd.

Stryk ut sternalpunktat på glas med mattrand, märkt med personnummer och namn.

Lufttorka glasen. Lufttorkat utstryk från perifert blod skall bifogas.

Formalinfixerade vävnadsprover måste placeras i försluten plastpåse om dessa sänds tillsammans med glasutstryk, detta p.g.a. eventuellt formalinläckage gör att proven ej går att bedöma.

FIXERING

Fixera med 4 % fosfatbuffrad formaldehyd = formalin.

Provhantering, förvaring och transport

Skicka remiss och prov till Klinisk patologi.

I väntan på transport förvaras det formalinfixerade preparatet i rumstemperatur.

För anvisningar om hur prover ska packas inför transport se under Transport på Vårdgivare Skåne, Laboratoriemedicin.

Övrig information

Vid frågor kontakta respektive laboratorium.

  Senast uppdaterad/signatur
2018-01-13/EC
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Labmedicin
Adress
Klinisk patologi,
Labmedicin
Sölvegatan 25
221 85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173510 
Fax 046-143307 
E-post