Hematopatologi - Benmärg (biopsi, utstryk, koagel)

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Hematopatologi inkl. flödescytometri 
Svarsfrekvens:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Använd endast remisser i PDF-format (hämtas via länken Remisser ovan). Ange följande information på remissen:

• Beställare (kundkod, 6 tecken)
• Typ av preparat
• Lokalisation, adekvat anamnes och frågeställning
• Datum för ingrepp (inkl. datum och tidpunkt preparatet läggs i formalin).

Märk provbehållare med patientidentitet och typ av preparat.

Om patienten har en blodsmitta ska remiss och prov märkas med BLODSMITTA.


UTFÖRANDE

Biopsi
Preparatet läggs i rymlig burk med riklig mängd formalin motsvarande 10 x preparatets mängd.

Koagel/kula
Benmärgskoagel/-kula kan läggas i samma burk som biopsin.

Cytologi/punktat
Benmärgspunktat stryks ut med ett tunt skikt på glas med matt rand. Glasen märkts med personnummer och namn. Lufttorka glasen. 6-8 glas rekommenderas.

Perifert blod
Kapillärt blod stryks ut med ett tunt skikt på glas med matt rand. Glasen märkts med personnummer och namn. Lufttorka glasen. 2 glas rekommenderas. Märk glasen med Diff.

Observera
Formalinfixerade vävnadsprover måste förslutas och separeras från glasutstryk om dessa sänds tillsammans, detta p.g.a. eventuellt formalinläckage påverkar cytologi proven så dessa ej går att bedöma.

FIXERING

Fixera biopsi och koagel med 4 % fosfatbuffrad formaldehyd = formalin.

Provhantering, förvaring och transport

Skicka remiss och prov till Klinisk patologi.

I väntan på transport förvaras biopsi/koagel/cytologi i rumstemperatur.

För anvisningar om hur prover ska packas inför transport se under Transport på Vårdgivare Skåne, Laboratoriemedicin.

Övrig information

Vid frågor kontakta Klinisk patologi Lund 046-17 35 10
Jourläkare hematopatologi: 046-17 49 58
Labb flödescytometri: 046-17 49 04

  Senast uppdaterad/signatur
2019-10-07/KW
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Labmedicin
Adress
Klinisk patologi,
Labmedicin
Sölvegatan 25
221 85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173510 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se