Histopatologi - Muskelbiopsi

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Patologi 
Svarsfrekvens:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Använd endast remisser i PDF-format (hämtas via länken Remisser ovan). Ange följande information på remissen:

• Beställare (kundkod, 6 tecken)
• Typ av preparat
• Lokalisation, adekvat anamnes och frågeställning
• Datum för ingrepp

Märk provbehållare med patientidentitet och typ av preparat.

Om patienten har en blodsmitta ska remiss och prov märkas med BLODSMITTA.

UTFÖRANDE
Kontakta alltid Klinisk patologi, Neuropatologen i god tid innan biopsin tas, så att personal finns på plats som kan ta hand om provet Tel. 046-17 34 37

Märk provet ”muskelbiopsi”

Biopsin läggs på kompress fuktad med fysikalisk koksaltlösning. OBS! Preparatet får ej bada i lösningen

Provet förvaras i kyl i väntan på transport

Provhantering, förvaring och transport

Prov och remiss sänds med snabbud till Klinisk Patologi i Lund. Märk förpackningen med ”Snabbud”.

För anvisningar om hur prover ska packas inför transport se under Transport på Vårdgivare Skåne, Laboratoriemedicin.

Övrig information

Vid frågor kontakta respektive laboratorium.

  Senast uppdaterad/signatur
2018-01-13/EC
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Labmedicin
Adress
Klinisk patologi,
Labmedicin
Sölvegatan 25
221 85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173510 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se