Histopatologi - Preparat för fryssnitt under pågående operation

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Patologi 
Svarsfrekvens:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Använd endast remisser i PDF-format (hämtas via länken Remisser ovan). Ange följande information på remissen:

• Beställare (kundkod, 6 tecken)
• Typ av preparat
• Lokalisation, adekvat anamnes och frågeställning
• Datum för ingrepp
• Telefonnummer för överlämnande av svar

Märk provbehållare med patientidentitet och typ av preparat.

Om patienten har en blodsmitta ska remiss och prov märkas med BLODSMITTA.

UTFÖRANDE

Provet läggs torrt i en burk.

FIXERING

Färskt = Ingen formalin eller annan vätska. Övriga små prov omges med koksaltlösningsindränkt gasväv.

Provhantering, förvaring och transport

Ring (senast kl. 16) och skicka genast till Klinisk patologi. Telefonsvar från Klinisk patologi till angivet telefonnummer lämnas så fort som möjligt, vanligen inom 30 minuter efter provets ankomst.

För anvisningar om hur prover ska packas inför transport se under Transport på Vårdgivare Skåne, Laboratoriemedicin.

Övrig information

Vid frågor kontakta respektive laboratorium.

  Senast uppdaterad/signatur
2018-01-13/EC
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Labmedicin
Adress
Klinisk patologi,
Labmedicin
Se hemsida för
HG, KD, LU, MA
Kontakt
Telefon  
Fax  
E-post labmedicin@skane.se