Histologi - Immunofluorescens hud

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Patologi 
Svarsfrekvens:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Märk remissen med patientens namn och personnummer (12 tecken). Ange adekvat anamnes, frågeställning och provtagningsdatum. Om snabbsvar önskas ska rutan för snabbsvar vara ikryssad på remissen.

Märk provburk med patientens namn och personnummer samt etikett för Michels transportlösning.

Om patienten har en blodsmitta ska remiss och prov märkas med BLODSMITTA.

UTFÖRANDE

Färska hudförändringar ger bäst utbyte. En 3-4 mm stor stansbiopsi är tillräcklig.
Stansbiopsin tas från hudförändring med intakt epitel - ej från bulla eller nekros. Stansbiopsi med löst epitel omöjliggör bedömning av basalmembranzonen. Biopsering av munslemhinna bör utföras varsamt för att undvika skador på epitelet.

Vid pemfigus och pemfigoid tas biopsin från hel hud strax intill blåsan.

Vid dermatitis herpetiformis rekommenderas att biopsin tas från frisk hud från ena glutéen.
Vid lupus erythematosus, immunkomplexsjukdomar och lichen kan biopsin tas från sjuk hud (epidermis bör vara oskadad). Den tagna stansbiopsin läggs så fort som möjligt i provburk med Michels transportlösning.

Provhantering, förvaring och transport

FIXERING

Michel’s transportlösning (beställs via Histolab, Göteborg på telefon nummer: 031 - 709 30 30).

Tagen biopsi förvaras svalt i vanligt kylskåp i väntan på transport. Provet kan ligga svalt i Michels transportlösning upp till 5 dagar men bör dock skickas så fort det går till IF-lab i Malmö, då provets kvalitet försämras ju längre det ligger i transportlösningen.

Observera att Formalin fixerat material EJ kan bedömas med direkt IF.

Prov med tillhörande remiss skickas till Klinisk Patologi, IF-lab i Malmö.

För mer information om transport Se Transport på Vårdgivare i Skåne, Laboratoriemedicin.

  Senast uppdaterad/signatur
2018-01-13/EC
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Malmö, Labmedicin
Adress
Klinisk patologi, Malmö,
Labmedicin
Jan Waldenströms gata 59
205 02 MALMÖ (Patologi)
Kontakt
Telefon 040-33 14 02 
Fax  
E-post Patologi.Malmo@skane.se