Korionvillibiopsi - prenatal genetisk analys

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Se nedan 
Svarsfrekvens: Array: maximalt 16 dagar, QF-PCR/FISH: 5 arbetsdagar, Kromosomanalys: 20 dagar 
Provtagningsmaterial
Eppendorfrör

Namn Art. Nr
Eppendorfrör x
EDTA-rör 7/6 (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 6 mL K2 EDTA 5742
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Remisser
Remiss prenatal genetisk analys (skrivbar)
Remiss prenatal genetisk analys – medföljande föräldraprov (skrivbar)


Maternell vävnad stör analysen och ska nogsamt avlägsnas. För detta ansvarar provtagare.

≥20 mg (gärna 40 mg) korionvilli i rör med steril fysiologisk koksaltlösning. För lite material riskerar att fördröja analyssvaret eftersom odling då krävs.

Om trio-arrayanalys önskas på remiss "Prenatal genetisk analys" ska provet åtföljas av blodprov från BÅDA föräldrarna (5-6 ml i EDTA-rör) med tillhörande remisser "Prenataldiagnostik - genomisk array, föräldrablod"

Om känd kromosomavvikelse eller ärftlig genetisk sjukdom efterfrågas på remiss "Prenatal genetisk analys" ska provet ALLTID åtföljas av ett blodprov från den blivande mamman (5-6 ml i EDTA-rör).

Provhantering, förvaring och transport

Omedelbar försändelse. Förvaras i rumstemperatur, får ej centrifugeras, kylas eller frysas.
På remissen ska utöver den vanliga informationen även anges: graviditetsvecka och fullständig postadress till patienten.
OBS! Om känd kromosomavvikelse eller ärftlig genetisk sjukdom efterfrågas ska detta anges på remissen.

Kontakta Klinisk genetik om prov förväntas anlända sent en fredag (efter kl. 12.00) eller dag före helgdag.

Övrig information

Prenataldiagnostik av amnion och korionceller - PM

  Senast uppdaterad/signatur
2018-03-06/AR
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk genetik och patologi, Klinisk genetik
Adress
Klinisk genetik och patologi,
Klinisk genetik
Labmedicin
221 85 LUND
Kontakt
Telefon 046-176368 (provmottagningen) 
Fax
E-post labmedicin@skane.se