S- 

Ciprofloxacin

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Läkemedel 
Svarsfrekvens: Vardagar 
Provtagningsmaterial
Serumrör 5/5 (röd kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL (glas) 5 mL Ingen 19111
Fyll till markering, vänds 10 gånger.
Provtagning

Observera att provet inte får tas i samma nål/infart som administreringen skett pga kontamineringsrisk.
Serumrör utan tillsats (serum, röd kork).
Lämplig serummängd är 1.0 mL, men analys utförs om serummängden är > 0.5 mL.
Undantag görs för prover från barn där analys kan utföras vid serummängd > 0.1 mL.

Provhantering, förvaring och transport

OBS! Notera provtagningsdatum och tid på nytt avhällt rör.
Röret vänds 10 gånger omedelbart efter provtagningen.
Låt röret stå 30 minuter efter provtagning.
Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g inom 4 timmar och häll av serum till nytt rör.
Avhällt serum är hållbart 1 vecka i rumstemperatur och 1 månad i kylt tillstånd.
Längre förvaring skall ske i -80 °C.
Avhällt serum transporteras i rumstemperatur eller i kylt tillstånd.
För att få svar samma dag måste provet anlänt Klinisk kemi i Lund innan kl. 10.00.

Referensintervall

Inte etablerat.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2021-03-08/Ljn
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Specialenheten, Klinisk kemi
Adress
Specialenheten,
Klinisk kemi
Labmedicin
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173460 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se