S- 

Zuklopentixol

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Läkemedel 
Svarsfrekvens: 1-4 ggr/månad 
Provtagningsmaterial
Serumrör 5/5 (röd kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL (glas) 5 mL Ingen 19111
Fyll till markering, vänds 10 gånger.
Provtagning

Blodprov tas omedelbart före nästa dosering (dalvärde).
Vid depåinjektion kan även ett prov mitt i doseringsintervallet vara av intresse (toppvärde).
Serumrör utan tillsats (serum, röd kork).
Analysen utförs ej akut. I undantagsfall kan provet köras akut men då endast om kontakt tagits med Husjour Öst under kontorstid (tel: 046-173474) innan provet skickas.

Provhantering, förvaring och transport

Röret vändes 10 gånger omedelbart efter provtagningen. Låt provet stå i 30 minuter innan centrifugering. Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g och häll av i nytt rör och förvara i frys (-20 °C).
Avhällt serum är hållbart 3 månader i frys (-20 °C). Transport av provet skall ske i fryst tillstånd.

Referensintervall

Terapeutiskt riktområde: 7 - 30 nmol/L.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2019-06-19/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Specialkemi läkemedel, vån 3, Klinisk kemi
Adress
Specialkemi läkemedel, vån 3,
Klinisk kemi
Labmedicin
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173460 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se