Vävnad för histologisk analys och PCR (TB-utredning)

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Patologi 
Svarstid:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Använd endast remisser i PDF-format (hämtas via länken Remisser ovan). Ange följande information på remissen:

• Beställare (kundkod, 6 tecken)
• Typ av preparat
• Adekvat anamnes och frågeställning
• Datum för ingrepp (inkl. datum och tidpunkt preparatet läggs i formalin).

Märk provbehållare med patientidentitet och typ av preparat.

Om patienten har en blodsmitta ska remiss och prov märkas med BLODSMITTA.

Information om analysen

Formalinfixerat material och remiss för histologisk analys samt PCR-analys på formalinfixerad paraffininbäddad vävnad (FFPE) skickas till Klinisk patologi.

Observera: Odling, resistensbestämning, direktmikroskopi och PCR-analys av DNA från färskt material utförs inte på Klinisk patologi. Om dessa önskas ska färskt material och remiss för mikrobiologi skickas direkt till Klinisk mikrobiologi. Vid behov kan intakta preparat skickas färska till Klinisk patologi, med tydliga instruktioner om att delar av materialet ska skickas vidare till Klinisk mikrobiologi. I dessa fall ska separat remiss till Klinisk mikrobiologi medfölja provet.

Provhantering, förvaring och transport

Skicka remiss och prov till Klinisk patologi.

I väntan på transport förvaras formalinfixerade preparatet i rumstemperatur.

För anvisningar om hur prover ska packas inför transport se Transport på Vårdgivare Skåne, Laboratoriemedicin.

Övrig information

Vid frågor kontakta respektive laboratorium.

  Senast uppdaterad/signatur
2018-10-22/EC
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Laboratoriemedicin
Adress
Klinisk patologi,
Laboratoriemedicin
Sölvegatan 25
221 85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173510 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se