Luftvägsvirus utvidgad FilmArray

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Serologi/Virologi 
Svarsfrekvens:


Analyseras mån–lör. Svar kan förväntas samma dag som provet ankommit till laboratoriet, om det anländer innan kl 15 på vardagar och innan kl 14 på lördagar. 
Provtagningsmaterial
VCM olika varianter av provtagningsset för viruspåvisning

VCM Provset Användning Flockad pinne Art. Nr
Röd kork
2 mL
Hud, slemhinna
och svalg
Standard tip 25 481
Röd kork
2 mL
Nasofarynx och
svalg
Duo swab -
1 standard tip+
1 mini tip
27 556
Röd kork
2 mL
Pediatrisk Ultra fine tip 25 483
Efter provtagning sätts pinnen ner i röret och bryts av vid skåran.
Pinnen ska vara kvar i röret.
Indikation

Luftvägsinfektion.

Provtagning

Provtagaren bör bära plastförkläde, engångshandskar, munskydd samt skyddsglasögon/ visir.

Nasofarynxsekret och svalgsekret tas med VCM duo swab. Efter provtagning sätts båda pinnarna ner i röret (ETT rör) och bryts av vid skåran. Pinnarna ska vara kvar i röret under transporten till laboratoriet. Prover tagna med VCM provtagningsset för viruspåvisning är hållbara i kyla i tre dygn.

Se Illustrerad anvisning för provtagning från nasofarynx

Begär Luftvägsvirus utvidgad på remissen.

Provhantering, förvaring och transport

Prov förvaras kylt i avvaktan på transport.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2019-11-01/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se