Luftvägsvirus utvidgad

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Serologi/Virologi 
Svarsfrekvens:
Analyseras måndag – lördag.
Svar kan förväntas samma dag om provet ankommit till laboratoriet innan klockan 15 på vardagar och innan klockan 14 på lördagar. 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr, rund botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Sterilt material 216
VCM olika varianter av provtagningsset för viruspåvisning

VCM Provset Användning Flockad pinne Art. Nr
Röd kork
2 mL
Hud, slemhinna
och svalg
Standard tip 25 481
Röd kork
2 mL
Nasofarynx och
svalg
Duo swab -
1 standard tip+
1 mini tip
27 556
Röd kork
2 mL
Pediatrisk Ultra fine tip 25 483
Efter provtagning sätts pinnen ner i röret och bryts av vid skåran.
Pinnen ska vara kvar i röret.
Trachealsugset

Provmateriel Art. Nr
Sugset 14696
Sputumburk och transporthylsa

Volym Tillsats Användning Art. Nr
30 mL Ingen Sputum, Transporthylsa ska alltid användas 19088
Indikation

Luftvägsinfektion.

Provtagning

Provtagaren bör bära plastförkläde, engångshandskar, munskydd samt skyddsglasögon/visir.

Nasofarynxsekret och svalgsekret tas med VCM duo swab. Efter provtagning sätts båda pinnarna ner i röret (ETT rör) och bryts av vid skåran. Pinnarna ska vara kvar i röret under transporten till laboratoriet.

Nasofarynxaspirat tas med sugset i sterilt plaströr.

Bronksköljvätska (Bronkoalveolärt lavage, BAL) tas via bronkoskop med fysiologisk koksaltlösning (0,9% NaCl) i sterilt plaströr.

Representativt sputumprov (ej salivprov) tas bäst på morgonen eller efter andningsgymnastik. Patienten sköljer först munnen med vatten och hostar därefter upp provet direkt i en sputumburk.

Se Illustrerad anvisning för provtagning nasofarynxsekret och nasofarynxaspirat för
viruspåvisning

Provhantering, förvaring och transport

Prov förvaras kylt i avvaktan på transport.

Prover tagna med VCM provtagningsset för viruspåvisning är hållbara i kyla i tre dygn.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2020-03-20/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se