Luftvägspanel utvidgad

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Serologi/Virologi 
Svarsfrekvens:
Analyseras mån–lör
Svar kan förväntas samma dag om provet ankommit Klinisk mikrobiologi innan kl 15 på vardagar och innan kl 14 på lördagar (gäller provmaterial från övre luftv samt BAL). 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr, rund botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Sterilt material 216
VCM olika varianter av provtagningsset för viruspåvisning

VCM Provset Användning Flockad pinne Art. Nr
Röd kork
2 mL
Hud, slemhinna
och svalg
Standard tip 25 481
Röd kork
2 mL
Nasofarynx och
svalg
Duo swab -
1 standard tip+
1 mini tip
27 556
Röd kork
2 mL
Pediatrisk Ultra fine tip 25 483
Efter provtagning sätts pinnen ner i röret och bryts av vid skåran.
Pinnen ska vara kvar i röret.
Trachealsugset

Provmateriel Art. Nr
Sugset 14696
Sputumburk och transporthylsa

Volym Tillsats Användning Art. Nr
30 mL Ingen Sputum, Transporthylsa ska alltid användas 19088
Indikation

Vårdkrävande svår luftvägsinfektion.

För snabb analys ska laboratoriet även kontaktas per telefon 046-173250.

Provtagning

Provtagaren bör bära plastförkläde, engångshandskar, munskydd samt skyddsglasögon/visir.

Nasofarynxsekret och sekret från bakre svalgvägg tas med VCM duo swab. Efter provtagning sätts båda pinnarna ner i röret (ETT rör) och bryts av vid skåran. Pinnarna ska vara kvar i röret under transporten till laboratoriet.
Vi rekommenderar att prov tas både från nasofarynx och bakre svalgvägg. Om det inte går att genomföra tar ni prov endast från nasofarynx.
Det är mycket viktigt att provpinnen förs ända in till nasofarynx respektive bakre svalgvägg för att få med tillräckligt med provmaterial. Ett felaktigt taget prov kan resultera i ett falskt negativt resultat.
Vid avsaknad av VCM duo kan annan ersättningsprodukt användas, se Provtagning och analys covid-19.
Instruktion för provtagning från nasofarynx
Instruktion för provtagning från bakre svalgvägg
Så tar du prov på rätt sätt i svalg och näsa (film)

Nasofarynxaspirat tas med sugset i sterilt plaströr.
Instruktion provtagning nasofarynxaspirat

Bronksköljvätska (Bronkoalveolärt lavage, BAL) tas via bronkoskop med fysiologisk koksaltlösning (0,9% NaCl) i sterilt plaströr.

Representativt sputumprov (ej salivprov) tas bäst på morgonen eller efter andningsgymnastik. Patienten sköljer först munnen med vatten och hostar därefter upp provet direkt i en sputumburk.

Andra provmaterial (allt slags humant material) kan också undersökas.

Enligt Smittskyddslagen ska den som provtas informeras om provtagning angående samhällsfarlig sjukdom.

Provhantering, förvaring och transport

Prov förvaras kylt i avvaktan på transport.

Prover tagna med VCM provtagningsset för viruspåvisning är hållbara i kyla i tre dygn. Prov som tas i rör med koksalt (NaCl) måste nå Klinisk mikrobiologi i Lund inom 1 dygn efter provtagning.

Alla luftvägsprover (även för tex odling) som tas på patienter med misstänkt/konfirmerad covid-19 ska packas enligt Folkhälsomyndighetens bestämmelser för biologiskt ämne, kategori B, förslagsvis:
1. Packas i transporthylsa (till exempel artikelnummer 3475) innehållande absorbent. Märk både provröret och skyddshylsan med streckkodsetikett med namn och personnummer.
Vid avsaknad av denna kan annan ersättningsprodukt användas, se Provtagning och analys covid-19.
2. Därefter stoppas provet/proverna i en ytterförpackning, till exempel grön noaxburk (artikelnummer 12562), pappkartong (till exempel artikelnummer 26069), vadderat kuvert (till exempel artikelnummer 12094) eller transportbox.

Eventuellt inskickad noaxburk och pappkartong märks med klinikens namn och ort så att den kan returneras av transport efter analys.

Dessa prover får inte skickas med rörpost.

Vid misstänkt/konfirmerad covid-19 ska detta anges på samtliga remisser tillhörande prover på patienten.

Se Folkhälsomyndighetens rekommendationer Packa provet rätt för Kategori B.

Övrig information

Vår in-house PCR är ackrediterad för RSV, influensa A och B samt enterovirus.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2021-04-09/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se