Cytologi - Urin FISH

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Cytologi 
Svarstid:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Använd endast remisser i PDF-format (hämtas via länken Remisser ovan). Ange följande information på remissen:

• Beställare (kundkod, 6 tecken)
• Provtagningsdatum
• Typ av preparat
• Lokalisation, adekvat anamnes och frågeställning
Skriv FISH i anamnesen

Märk provbehållare med patientidentitet och typ av preparat.

Lista på provtagningsmaterial finns under LÄS MER

Om patienten har en blodsmitta ska remiss och prov märkas med BLODSMITTA.

UTFÖRANDE

Patienten bör dricka vatten före provtagningen.

OBS: Ej morgonurin. Vi rekommenderar inte kastad urin direkt efter cystoskopi, 2 - 3 veckor efter cystoskopi är lämpligt eller att provet tas innan cystoskopi.

Kastad urin utan fixering till cytologi sänds med samtidigt som prov till FISH. Önskvärt att urinen samlas från samma tidpunkt.

URIN TILL FISH

Använd Provtagningsrör för URIN FISH.
50 ml provrör är för-fyllt med 17 ml PreserveCyt lösning.
Fyll på detta rör med 33 ml kastad urin. Sammanlagd vätska i röret blir 50 ml.

Fixering
Provet fixeras i PreserveCyt lösning.

URIN TILL CYTOLOGI

Ett rör med 50 ml kastad urin utan fixering sänds med samtidigt som prov till FISH.
Provet transporteras snarast.

Fixering

Provet ska inte fixeras.

Provhantering, förvaring och transport

Urin-cytologi prov förvaras i kylskåp i väntan på snar transport.

Skicka remiss och prov till Klinisk patologi, märk transportförpackningen Klinisk cytologi.

Prov skickas till:
Cytologi avd - Klinisk patologi - Labmedicin - 221 85 LUND

För anvisningar om hur prover ska packas inför transport Se Transport på Vårdgivare Skåne, Laboratoriemedicin.

Övrig information

Provtagningsrör till URIN FISH beställs från Klinisk Patologi Lund, telefon 046-17 35 14.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2022-02-22/KW
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Avd cytologi, Laboratoriemedicin
Adress
Klinisk patologi, Avd cytologi,
Laboratoriemedicin
Sölvegatan 25 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-17 35 14 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se