S- 

Klozapin

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Läkemedel 
Svarsfrekvens: 1 gång/vecka 
Provtagningsmaterial
Serumrör 5/5 (röd kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL (glas) 5 mL Ingen 19111
Fyll till markering, vänds 10 gånger.
Provtagning

Blodprov tas omedelbart före nästa dosering, vid steady-state behandling s.k. dalvärde. Provet skall tas i 5 mL serumrör utan tillsats (röd kork). Andra typer av rör är inte testade.

Analysen utförs ej akut. I undantagsfall kan provet köras akut men då endast om kontakt tagits med Husjour Öst under kontorstid (tel: 046-173474) innan provet skickas.

Provhantering, förvaring och transport

Röret vänds 10 gånger omedelbart efter provtagningen. Låt röret stå i 30 minuter och centrifugera därefter provet i 10 minuter vid 2 000 x g och häll av i nytt rör.
Lämplig serummängd är 1.0 mL, men analys utförs om serummängden är minst 0.2 mL.
Avhällt serum sänds till laboratoriet. Provet behöver inte frysas eller kylas under transporten.
Avhällt serum är hållbart 3 dygn i rumstemperatur och 3 månader i frys -20 °C.

Referensintervall

Riktområde: 1000-3000 nmol/L

Övrig information

Svar lämnas även på metaboliten Norklozapin.

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2018-10-31/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Specialkemi läkemedel, vån 3, Klinisk kemi
Adress
Specialkemi läkemedel, vån 3,
Klinisk kemi
Labmedicin
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173460 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se