Hematopatologi - Hudstans med lymfomfrågeställning

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Hematopatologi inkl. flödescytometri 
Svarsfrekvens:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Använd endast remisser i PDF-format (hämtas via länken Remisser ovan). Ange följande information på remissen:

• Beställare (kundkod, 6 tecken)
• Typ av preparat
• Lokalisation, adekvat anamnes och frågeställning
• Datum för ingrepp (inkl. datum och tidpunkt preparatet läggs i formalin).

Märk provbehållare med patientidentitet och typ av preparat.

Om patienten har en blodsmitta ska remiss och prov märkas med BLODSMITTA.


UTFÖRANDE

Biopsier från två olika lokaler är önskvärt. Använd så stor stans som möjligt (Ø 4 mm räcker).

Observera
Vid lymfommisstanke kan identiska monoklonala genrearrangemang (PCR) från två lokaler stärka lymfomdiagnos.

Provhantering, förvaring och transport

Allt material kan formalinfixeras (4 % formalin).

Observera
Inget färskt material för PCR som kan göras lika effektivt på fixerad vävnad. Undvik biopsitagning dag före helg, eftersom PCR-analysen kan försvåras av för lång formalinfixering.

Flödescytometri rekommenderas inte på hudstansar; kan göras i undantagsfall med riktad frågeställning. Rådgör gärna med jourhavande hematopatolog vid tveksamheter.

Materialet skickas så snart som möjligt till Klinisk patologi Lund med rutintransport.

För anvisningar om hur prover ska packas inför transport se under Transport på Vårdgivare Skåne, Laboratoriemedicin.

Övrig information

Vid frågor kontakta Klinisk patologi Lund 046-17 35 10

  Senast uppdaterad/signatur
2019-04-15
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Labmedicin
Adress
Klinisk patologi,
Labmedicin
Sölvegatan 25
221 85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173510 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se