Hematopatologi - Mellannålsbiopsi lymfkörtel/tumör med lymfomfrågeställning

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Hematopatologi inkl. flödescytometri 
Svarsfrekvens:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Använd endast remisser i PDF-format (hämtas via länken Remisser ovan). Ange följande information på remissen:

• Beställare (kundkod, 6 tecken)
• Typ av preparat
• Lokalisation, adekvat anamnes och frågeställning
• Datum för ingrepp (inkl. datum och tidpunkt preparatet läggs i formalin).

Märk provbehållare med patientidentitet och typ av preparat.

Om patienten har en blodsmitta ska remiss och prov märkas med BLODSMITTA.


UTFÖRANDE

Multipla biopsier är önskvärt.

Observera
Nackdelen med mellannålar jämfört med kirurgisk biopsi är mindre material att bedöma morfologiskt, vilket ofta försvårar diagnostiken. Det är därför önskvärt med så många mellannålsbiopsier som möjligt.

Provhantering, förvaring och transport

Allt material bör formalinfixeras (4 % formalin).

Observera
Flödescytometri (klonalitetsbedömning) blir ofta inkonklusiv på mellannålar på grund av sparsamt material. Om klonalitetsbedömning med flödescytometri önskas är det bättre med representativ finnålspunktion som sprutas ner i Hanks lösning med transfix. Klonalitetsbedömning kan också göras med PCR på fixerade mellannålsbiopsier.

Materialet skickas så snart som möjligt till Klinisk patologi Lund med rutintransport.

För anvisningar om hur prover ska packas inför transport se under Transport på Vårdgivare Skåne, Laboratoriemedicin.

Övrig information

Vid frågor kontakta respektive laboratorium.

  Senast uppdaterad/signatur
2019-04-15
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Labmedicin
Adress
Klinisk patologi,
Labmedicin
Sölvegatan 25
221 85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173510 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se