Koagulationsutredning (trombosutredning)

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Koagulationsutredning Trombos/Blödning 
Svarsfrekvens: Dagligen 
Provtagningsmaterial
Citratrör (ljusblå kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 4,5 mL Na-citrat 21730
5 mL 2,7 mL Na-citrat 2561
5 mL 1,8 mL Na-citrat 7538
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
EDTA-rör (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 4 mL K2 EDTA 217
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand
alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Undvik analys under pågående anti-koagulantiabehandling (anti-vitamin K, NOAK, heparin) eftersom behandlingen kan påverka resultatet. Anti-vitamin K-behandling bör, om möjligt, ha varit utsatt 4-6 veckor innan provtagning. NOAK bör, om möjligt, ha varit utsatt 2 dygn innan provtagning.

2 x 4,5 mL eller 3 x 2,7 mL eller 5 x 1,8 mL citratrör (ljusblå kork). Sammanlagt ca 9 mL citratblod. 1 EDTA-rör 5mL (lila kork).
Rören läggs direkt på vagga och vaggas 10 gånger. Finns ingen vagga att tillgå blandas rören för hand genom att vändas långsamt 10 gånger.

Specialremiss för koagulationsutredning Koagulationsutredning Trombos/blödning
Remissen besvaras med ett utlåtande från koagulationsmottagningens läkare.

Provhantering, förvaring och transport

Rören lämnas direkt till laboratoriet. Citratrören centrifugeras inom 60 minuter i 20 minuter vid 2000 x g eller 10 minuter vid 3600 x g.
Plasman avskiljs och blandas i ett stort plaströr. Fördela därefter plasman i 4-5 mindre plaströr (gärna 3,5 mL rör), ca 1 mL/rör. OBS! för att undvika tillblandning av trombocyter lämnas ca 1 cm av plasman kvar i ursprungsrören.

Varje rör förses med patientens namn, personnummer, provtagningsdatum, analys och provmaterial (citratplasma eller EDTA).
Frys rören omedelbart (senast 60 minuter efter provtagningstiden) i -20°C. Plasman transporteras frusen på kolsyreis tillsammans med remiss till Klinisk kemi i Malmö. Fryskedjan får inte brytas. EDTA-rör fryses ocentrifugerat tillsammans med plasmarören.

  Senast uppdaterad/signatur
2017-09-14/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Sektionen för Koagulationsanalyser, Klinisk kemi
Adress
Sektionen för Koagulationsanalyser,
Klinisk kemi
Labmedicin
205 02 MALMÖ
Kontakt
Telefon 040-33 23 94 
Fax 040-33 62 86 
E-post Labmedicin@skane.se