Gastroenteritpanel bakterier (Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, EHEC, E. coli)

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Mikrobiologi 
Svarsfrekvens:
Utförs måndag-lördag utom röda dagar. Negativa svaras samma dag, för övriga svarstider, se Läs mer. 
Provtagningsmaterial
eSwab rosa kork - Provtagningsset hud, slemhinna, faeces för bakterier och jästsvamp

eSwab Användning Pinne Art. Nr
Rosa Odling, direktpåvisning Flockad pinne 24 433
Indikation

Gastroenteritpanel bakterier görs vid:
• Diarré och/eller mag-tarm-symptom, där fynd av tarmpatogen bakterie kan påverka klinisk handläggning.
• Provtagning enligt smittskyddslagen (t.ex. hälsokontroll efter utländsk resa, omgivningskontroll, hälsointyg).

Påvisning av EHEC kräver inte längre särskild frågeställning.

Undersökning av Aeromonas spp., Plesiomonas spp. och jästsvamp utförs endast på särskild begäran.

Prov med frågeställning Vibrio spp. skickas till annat laboratorium för odling.

C. difficile-påvisning utförs med annan metod från prov i burk utan tillsats.

Provtagning

Pinnprov från rektum eller faeces tas med eSwab rosa kork (art nr 24433).

Vänligen ange relevanta kliniska data (ex klinisk bild/misstanke, utlandsresa, blodig diarré, förtärd mat, osv.) i remissens anamnesruta.

PCR-metoden är känsligare än konventionell odling. Därför bör ett enda prov i flertalet fall kunna ersätta tidigare rekommendation om 2-3 prov.

Önskas flera faecesanalyser krävs ett prov och en remiss för varje enskild faecesanalys. Gäller för alla analyser där faeces är provmaterial på remiss Mikrobiologi och remiss Serologi/Virologi.

Provhantering, förvaring och transport

Prov ska förvaras och transporteras i kyla.
Prov skall vara laboratoriet tillhanda inom 1 dygn från provtagningstillfället.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2020-02-25/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se