P- 

HDL-kolesterol NY

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Rutin/akut 1+2 
Svarsfrekvens: Dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

PST-rör, Li-heparin med gel (plasma, ljusgrön kork).

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g inom 4 timmar.
Centrifugerat prov är hållbart 7 dygn i kyl.
Vid längre tids förvaring avhälls provet till ett nytt tomt plaströr och fryses (-70 °C).

Analysen utförs även som del av lipoproteinstatus (fP-TG, P-Kolesterol, P-LDL-Kolesterol och P-HDL-Kolesterol).

Referensintervall

0–15 dagar: 0,40–1,1 mmol/L
15 dagar–6 mån: 0,30–1,9 mmol/L
6 mån–9 år: 0,67–1,6 mmol/L
9–18 år: 0,84–1,9 mmol/L
Kvinnor ≥ 18 år: 1,0–2,7 mmol/L
Män≥ 18 år: 0,80–2,1 mmol/L

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2020-05-25/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
SKÅNE
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se