P- 

Edoxaban

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Allmän + Koagulation - Utredning, trombos, blödning 
Svarsfrekvens: Se under Övrig information  
Provtagningsmaterial
Citratrör 4,5 mL (ljusblå kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 4,5 mL Na-citrat 21730
5 mL 2,7 mL Na-citrat 2561
5 mL 1,8 mL Na-citrat 7538
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Citratrör (plasma, ljusblå kork).

Provtagningstid i förhållande till given dos kan behöva noteras.

Kapillärprovtagning är inte möjligt.

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 20 minuter vid 2 000 x g inom 60 minuter alternativt i 10 minuter vid 3 600 x g och häll av i nytt rör.
Frys provet vid -20 °C inom 60 minuter.
Färskt prov analyseras inom 4 timmar.
Centrifugerat prov är hållbart 1 månader vid -20 °C alternativt 1 år vid -70 °C.

Plasma transporteras frusen på kolsyreis. Fryskedjan får inte brytas.

Referensintervall

För dosering och plasmanivåer hänvisas till Farmaceutiska specialiteter i Sverige (FASS).

Vid dosen 60 mg x1:
Dalvärde (24 timmar efter senaste dos): 40 µg/L (10-60)*
Toppvärde (3 timmar efter senaste dos): 170 µg/L (130-320)*

*Min-max (IQR) för Exponeringsintervall

Övrig information

Svarsfrekvens: Vardagar, dagtid
Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2021-10-20/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Sektionen för Koagulationsanalyser, Klinisk kemi
Adress
Sektionen för Koagulationsanalyser,
Klinisk kemi
Labmedicin
205 02 MALMÖ
Kontakt
Telefon 040-33 23 94 
Fax 040-33 62 86 
E-post Labmedicin@skane.se