P- 

Myoglobin NY

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Rutin/Akut 1 
Svarstid: Akut och Dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

PST-rör, Li-heparin med gel (plasma, ljusgrön kork).

Provtagning Neonatal

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g inom 4 timmar.
Centrifugerat prov är hållbart 8 timmar i rumstemperatur och 2 dygn i kyl.
Vid längre tids förvaring avhälls provet till ett nytt tomt plaströr och fryses (-20 °C).

Referensintervall

Kvinnor: ≤ 60 µg/L
Män: ≤ 90 µg/L
Referensintervallen är baserade på prover från vuxna.

Övrig information

I Ystad används remiss rutin/akut 2 och analysnamnet anges i rutan ”Meddelande till laboratoriet/provtagarens telefonnummer”. Använd plasmaröret (li-heparin, ljusgrön kork) med etikett ”Läkemedel/Allmän-/immunokemi” och det går utmärkt att samtidigt beställa andra analyser på samma remiss.

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2022-06-20/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, KD, LU, MA
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se