S- 

Vankomycin NY

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Digital, Rutin/akut 
Svarstid: Dagligen 
Provtagningsmaterial
SST-gelrör (guldgul kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3.5 mL Koagulationsaktivator och gel 222
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand
alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

SST-gelrör (serum, guldgul kork).

Provhantering, förvaring och transport

Låt provet koagulera 30 minuter. Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 200 x g inom 4 timmar.
Centrifugerat prov är hållbart 8 timmar i rumstemperatur eller 2 dygn i kyl.
Vid längre tids förvaring avhälls provet till ett nytt tomt plaströr och fryses (-20 °C).

Referensintervall

AUC/MIC bör ligga mellan 400-600. Dalvärde bör ligga på 15 – 20 mg/L hos patienter med allvarlig infektion och toppvärde mellan 30-50 mg/L. Dalkoncentrationer överstigande 20 mg/L har korrelerat till ökad risk för njurtoxicitet. Vid kontinuerlig infusion rekommenderas koncentrationer på 20-25 mg/l. För barn 1-12 år rekommenderas dalkoncentrationer på 6-10 mg/l vid 3-dos och 8-12 mg/l vid 4-dos-regim.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-12-04/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, KD, LU, MA
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se