P- 

Salicylat NY

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Digital, Rutin/akut 
Svarstid: Akut och Dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

PST-rör, Li-heparin med gel (plasma, ljusgrön kork).

Provtagning Neonatal

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g inom 4 timmar.
Centrifugerat prov är hållbart 7 dygn i rumstemperatur och 14 dagar i kyl.
Vid längre tids förvaring avhälls provet till ett nytt tomt plaströr och fryses (-20 °C).

Referensintervall

Terapeutiska koncentrationer: <2 mmol/L
2,5 – 3,5 mmol/L: lätt intoxikation
3,5 – 4,5 mmol/L: moderat intoxikation
4,5 – 6,0 mmol/L: allvarlig intoxikation
>6 mmol/L: oftast letal intoxikation

Allvarlighetsgrad kan lätt undervärderas i tidlig fas eftersom symtom då kan vara få och lätta. Detta kan ändras snabbt i det vidare förlopp.

Hos barn kan allvarliga intoxikationssymptom ses från koncentration på 2 mmol/L.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-12-04/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, KD, LU, MA
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se