SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2) serologi

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Serologi/Virologi 
Svarsfrekvens:Analyseras vardagar. Förväntad svarstid 1-2 arbetsdagar efter ankomst till laboratoriet. 
Provtagningsmaterial
SST gelrör (guldgul kork) 7 mL

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 5 mL Koagulationsaktivator och gel 6597
Indikation

Aktuell eller genomgången infektion av SARS-CoV-2.

PCR på luftvägsprov är förstahandsval för att diagnosticera en infektion med SARS-CoV-2, viruset som ger covid-19.

I de fall PCR:en är negativ, eller då det gått en tid sedan symtomdebuten, kan serologi, d v s antikroppspåvisning vara ett komplement i diagnostiken.

OBS dock att positiv serologi inte behöver betyda aktuell infektion, utan även kan föreligga efter tidigare genomgången infektion med SARS-CoV-2.

Analysen har ett begränsat värde vid testning av enskilda individer. Trots relativt hög sensitivitet och specificitet, kan man inte helt lita på ett positivt resultat! Detta gäller framför allt så länge det är få personer i befolkningen som har antikroppar (se även under Läs mer - SVAR/TOLKNING).

Provtagning

Prov tas i SST-rör. Viktigt att ni använder det med rörvolym 7 mL.
Det är också mycket viktigt att ni på remissen anger datum för insjuknande.

Provhantering, förvaring och transport

Prov i SST-rör (gul propp) för serologisk bestämning ska förvaras minst 30 minuter i rumstemperatur innan kylskåpsförvaring.
Läs även Generella anvisningar för blodprover

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2020-06-25/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se