SARS-CoV-2 Serologi (antikroppspåvisning)

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Serologi/Virologi 
Svarstid:Analyseras dagligen
Vardagar: svar samma dag om provet ankommer Klinisk mikrobiologi före kl 16
Lör-sön: svar samma dag om provet ankommer Klinisk mikrobiologi före kl 13 
Provtagningsmaterial
SST gelrör (guldgul kork) 7 mL

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 5 mL Koagulationsaktivator och gel 6597
Indikation

Antikroppar mot spikeproteinet (S-proteinet) bildas både efter en naturlig infektion och efter vaccination. Analysen kan visa om en patient utvecklat antikroppar efter vaccination. Om inget annat anges på remissen, utförs denna analys.

I vissa situationer kan man vilja veta om patienten har eller har haft en naturlig infektion. Då behövs analys för antikroppar mot nukleokapsidproteinet (N-proteinet). Dessa antikroppar bildas inte efter vaccination. Om denna analys önskas, måste det tydligt anges i anamnesrutan på remissen.

För att diagnostisera en aktuell infektion med SARS-CoV-2 rekommenderas i första hand påvisning av virus med PCR i prov från luftvägarna, se SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2) RNA-påvisning.

Provtagning

Prov tas i SST-rör 7 mL.

Vid kapillärprovtagning kontaktas laboratoriet för rätt antal rör.

Ange datum för insjuknande på remissen.

Provhantering, förvaring och transport

Prov i SST-rör (guldgul kork) för serologisk bestämning ska förvaras minst 30 minuter i rumstemperatur innan kylskåpsförvaring.
Läs även Generella anvisningar för blodprover

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2022-06-20/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se