SARS-CoV-2 serologi - antikroppar mot nukleokapsidproteinet

Info
Ackrediterad:   
Remiss:

Kemi Laboratorieremiss, allmän 
Svarsfrekvens: Dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Indikation

Genomgången naturlig infektion med SARS-CoV-2. Prov bör tas tidigast 3 veckor efter debut av misstänkta covid-19-symtom. (Resultatet blir annars ofta negativt trots att personen är eller har varit infekterad med SARS-CoV-2).

Analysen lämpar sig inte för att testa om antikroppar har bildats efter vaccination. Efter vaccination bildas endast antikroppar mot spikeproteinet.

För att se antikroppsutveckling efter vaccination, se SARS-CoV-2 serologi – antikroppar mot spikeproteinet.

För att diagnostisera en pågående infektion med SARS-CoV-2 rekommenderas inte antikroppstestning (serologi) utan istället påvisning av virus med PCR i prov från luftvägarna, se SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2) RNA-påvisning.

Provtagning

Prov tas i PST-rör, Li-heparin med gel (plasma, ljusgrön kork).

Provhantering, förvaring och transport

Skicka provet för analys till Laboratoriemedicin Bas enligt ordinarie rutiner. Om provet inte kan lämnas in för analys samma dag såsom t.ex. en fredag, ska det förvaras i kyl.

Läs även Generella anvisningar för blodprover.

Referensintervall

SARS-CoV-2 IgG är en kvalitativ analys och resultatet anges som negativ eller positiv.

Övrig information

Resultatet hittar du på samma ställe som andra kemi-analyser.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2021-10-12/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Basenheten, Klinisk kemi
Adress
Basenheten,
Klinisk kemi
Labmedicin
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173460 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se