SARS CoV-2 serologi (för brukare och vårdpersonal inom kommunen)

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Rutin/Akut 1 
Svarsfrekvens: Dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Indikation

Genomgången infektion med SARS-CoV-2.

Denna analys är endast avsedd för personal inom kommunal vård- och omsorg samt brukare inom särskilt boende, LSS eller hemtjänst.
För provtagning av patienter med misstänkt covid-19 och för undersökning av antikroppsstatus hos personal som är anställd inom sjukvården i Region Skåne, inkl anställda hos privata vårdgivare med vårdavtal med regionen, se SARS-CoV-2 serologi (för patienter och vårdpersonal inom Region Skåne).

För att diagnostisera en pågående infektion med SARS-CoV-2 rekommenderas inte antikroppstestning (serologi) utan istället påvisning av virus med PCR i prov från luftvägarna, se SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2) RNA-påvisning.

Personer som har fått virus påvisat med PCR under det senaste halvåret behöver inte testas för antikroppar. Oavsett vad antikroppstestet visar kan man anta att dessa personer är immuna i minst 6 månader efter genomgången infektion.

Provtagning

Prov tas i PST-rör, Li-heparin med gel (plasma, ljusgrön kork).

Se Rutin för utökad serologisk testning för covid-19 avseende kommunal vård- och omsorgspersonal samt brukare inom särskilt boende, LSS eller hemtjänst.

Provhantering, förvaring och transport

Skicka provet för analys till Laboratoriemedicin Bas enligt ordinarie rutiner. Om provet inte kan lämnas in för analys samma dag såsom t.ex. en fredag, ska det förvaras i kyl.

Läs även Generella anvisningar för blodprover.

Referensintervall

SARS-CoV-2 IgG är en kvalitativ analys och resultatet anges som negativ eller positiv.

Övrig information

Medborgare som saknar e-legitimation eller har skyddad identitet kan inte boka tid via 1177.se. De hänvisas istället att kontakta sin vårdcentral för provtagning. Då använder du också remiss Rutin/Akut 1 och Li-heparinrör 5 ml (ljusgrön kork). Proverna skickas till Laboratoriemedicin Bas.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2020-08-18/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Basenheten, Klinisk kemi
Adress
Basenheten,
Klinisk kemi
Labmedicin
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173460 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se