SARS CoV-2 serologi (för prover som tas inom primärvården)

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Rutin/Akut 1 
Svarsfrekvens: Dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Indikation

Genomgången infektion med SARS-CoV-2. Prov på symtomfria individer som önskar veta om de har antikroppar mot viruset, bör tas tidigast 3 veckor efter debut av misstänkta covid-19-symtom. (Resultatet blir annars ofta negativt trots att personen är eller har varit infekterad med SARS-CoV-2).

Denna analys är endast avsedd för prover som tas inom primärvården.
För prover som tas på sjukhusen, se SARS-CoV-2 serologi (för prover som tas på sjukhusen).

För att diagnostisera en pågående infektion med SARS-CoV-2 rekommenderas inte antikroppstestning (serologi) utan istället påvisning av virus med PCR i prov från luftvägarna, se SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2) RNA-påvisning.

Personer som har fått virus påvisat med PCR under det senaste halvåret behöver inte testas för antikroppar. Oavsett vad antikroppstestet visar kan man anta att dessa personer är immuna i minst 6 månader efter genomgången infektion.

Provtagning

Prov tas i PST-rör, Li-heparin med gel (plasma, ljusgrön kork).

Se Provtagning avseende antikroppar.

Provhantering, förvaring och transport

Skicka provet för analys till Laboratoriemedicin Bas enligt ordinarie rutiner. Om provet inte kan lämnas in för analys samma dag såsom t.ex. en fredag, ska det förvaras i kyl.

Läs även Generella anvisningar för blodprover.

Referensintervall

SARS-CoV-2 IgG är en kvalitativ analys och resultatet anges som negativ eller positiv.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2020-11-30/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Basenheten, Klinisk kemi
Adress
Basenheten,
Klinisk kemi
Labmedicin
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173460 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se