Flödescytometri (hematopatologiska frågeställningar)

Info
Ackrediterad:   
Remiss:
Svarsfrekvens:  
Provtagningsmaterial
Flödes rör patologi

Namn
1. Na-heparin rör
2. Transfixrör
3. EDTA rör
4. Rör 10-50 ml
5. Kryorör (förslag för färsk vävnadsbit, ska ej frysas)
Indikation

På avdelningen för Klinisk Patologi i Lund används analysmetoden flödescytometri för att utreda och följa upp olika maligna hematopatologiska frågeställningar såsom lymfom, leukemi, myelom, myeloproliferativa neoplasier (MPN), myelodysplastiska syndrom (MDS) och paroxysmal nattlig hemoglobinuri (PNH). Här görs också DNA ploidimätningar för andra typer av tumörer m h a flödescytometri. Provtyperna som analyseras med hjälp av flödescytometri innefattar benmärgsaspirat, perifert blod, likvor, finnålspunktat, pleura, ascites och andra kroppsvätskor, samt färska vävnadsbitar. Observera att samma typ av prov/frågeställning ofta skickas samtidigt till avdelningarna för Klinisk Patologi respektive Klinisk Genetik (som tillhör samma verksamhetsområde), men verksamheterna är placerade i olika byggnader och använder olika analysmetoder. Många av de hematopatologiska proven måste analyseras tämligen omgående och det är därför önskvärt att proverna till Patologen och till Klinisk Genetik separeras direkt när de skickas från beställaren.

Provtagning

Klicka på "Läs mer" nedan för information om provtagning och provtagningsrör.

Information om provtagning för Likvor hittar du här: Likvorprov - praktisk handledning
Likvorprov i transfixrör förvaras i kyl och skickas till laboratoriet inom 48 timmar.

Provhantering, förvaring och transport

Klicka på "Läs mer" nedan för information i tabell om provhantering och transporttider.

Skicka remiss och prov till Klinisk patologi, Hematopatologi, Lund.
För mer information om transport Se Transport på Vårdgivare i Skåne, Laboratoriemedicin.

Laboratoriets öppettider för provmottagning:

Måndag-torsdag 8:00 - 16:30
Fredag och vardag innan helgdag: 8:00 - 13:00


Tänk på tiderna för transport och att det, beroende på provtyp och tiden för provtagning, kan vara bättre att förvara provet kylt över natten och skicka det morgonen efter. Observera: För att prover tagna fredag morgon eller dag före helgdag ska hinna fram innan provmottagningen stänger kl. 13 måste de skickas med specialtransport.

Om akutsvar önskas: ring och meddela flödeslabb eller jour (se nedan) i förväg. Provet lämnas in direkt till labb eller skickas med taxi.

Jourinformation för LAB Hematopatologi hittar du här: JourLisa


Övrig information

Vid frågor kontakta laboratoriet på telefonnummer 046-17 49 04.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2021-08-10/KW
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Labmedicin
Adress
Klinisk patologi,
Labmedicin
Sölvegatan 25
221 85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173510 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se