U- 

Kortisol

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Special 3 
Svarsfrekvens: 1 gång/vecka (onsdag) 
Provtagningsmaterial
Urinprov vacuumrör brun kork och uppsamlingsbägare

Materiel Volym Användning Art. nr
Vacuumrör brun kork, ingen tillsats 5/4 mL Urin till laboratoriet 26790
Överföringsstrå Överföring Överföring av urin till vacuumrör 26793
Uppsamlingsbägare 100 mL Uppsamling av urin 26792
Vacuumrör för urinprov med tillbehör överföringsstrå och uppsamlingsbägare.
Provtagning

Sterilt plaströr.

En portion (5 mL) av den välblandade dygnsmängden överförs till ett urinrör (plaströr) som sänds till laboratoriet. Överfyll inte röret. För analys av U-kortisol krävs minst 0,2 mL urin.

Provhantering, förvaring och transport

Dygnsmängden av urin samlas utan tillsats och blandas väl. Den totala volymen mäts (vägs) och noteras.
Urinen är hållbar 2 dygn i kyl.
Urinen skall skickas till laboratoriet i kylt tillstånd. Vid längre förvaring fryses urinen vid -20 °C.

Referensintervall

U-Kortisol: Saknas
tU-Kortisol: 38-170 nmol/dygn

tU-kortisol beräknas om dygnsurinvolymen är angiven på urinremissen.
Om inte lämnas U-Kortisol (nmol/L) ut som kommentar.
tU-Kortisol besvaras endast om dygnsurinvolymen är mellan 0,2 och 10 L.
Vid andra volymer besvaras U-Kortisol (nmol/L) som en kommentar.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2018-09-19/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Specialkemi läkemedel, vån 3, Klinisk kemi
Adress
Specialkemi läkemedel, vån 3,
Klinisk kemi
Labmedicin
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173460 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se