SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2) Antigen-påvisning (PNA)

Info
Ackrediterad:   
Beställning:  
Svarstid:  
Provtagningsmaterial
Covid-19 antigentest Panbio Abbott

Namn Art. Nr
Panbio Abbott antigentest 31528
Indikation

Antigentest kan användas
• som komplement till PCR-test vid testning i samband med smittspårning
• vid triagering av patienter utan infektionssymtom som söker vård av annan orsak än covid-19 på hälso- och sjukvårdsinrättning
• vid misstanke om aktuell SARS-CoV-2-infektion inom fem dygn från symtomdebut

Ett kompletterande PCR-test bör tas vid läkemedelsbehandling samt då patienter är i behov av slutenvård eller har omsorgsbehov.

Läs också:
Folkhälsomyndighetens vägledning

Testerna som används i Skåne uppfyller de prestandakrav som Folkhälsomyndigheten rekommenderar.

Översikt diagnostik av luftvägsvirus

Provtagning

Analysen utförs patientnära av utbildad vårdpersonal.

Provtagning sker enligt instruktion och med medföljande provtagningsmaterial.

Anvisningar och instruktioner för hur du utför testet samt registrering i Melior och PMO finns på Vårdgivare Skåne under Patientnära analys (PNA).

I Skåne används:
- Panbio Covid-19 Ag rapid test device (nasopharyngeal) från Abbott
- SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test från Roche

Övrig information

Utgångna tester kan kasseras som brännbart.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2024-02-12/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk Mikrobiologi, Labmedicin
Adress
Klinisk Mikrobiologi,
Labmedicin
SKÅNE
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se