SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2) RNA-påvisning (Vita-PCR, PNA)

Info
Ackrediterad:   
Remiss:  
Svarsfrekvens:  
Provtagningsmaterial
Covid-19 Vita-pcr (PNA)

Namn Art. Nr
VitaPCR Kontakta labmedicin@skane.se
Indikation

Vid klinisk misstanke om aktuell SARS-CoV-2-infektion (covid-19) hos patienter på akutmottagningar.

I dagsläget finns instrument i drift på akutmottagningarna i Helsingborg, Kristianstad, Lund, Malmö och Ystad.

Provtagning

Analysen utförs patientnära av utbildad personal.

Provtagning sker från nasofarynx enligt instruktion.

Provhantering, förvaring och transport

Provet är hållbart i rumstemperatur i upp till en timme. Inför analys kan provet förvaras i kylskåp i tio timmar.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2021-01-19/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk Mikrobiologi, Labmedicin
Adress
Klinisk Mikrobiologi,
Labmedicin
SKÅNE
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se