Influensa och SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2) RNA-påvisning (Vita-PCR, PNA)

Info
Ackrediterad:   
Remiss:  
Svarstid:  
Provtagningsmaterial
Covid-19 Vita-pcr (PNA)

Namn Art. Nr
VitaPCR Kontakta labmedicin@skane.se
Indikation

Vid klinisk misstanke om aktuell SARS-CoV-2-infektion (covid-19) eller influensavirusinfektion hos patienter på akutmottagningar.

Provtagning

Analysen utförs patientnära av för uppgiften utbildad personal.

Provtagning sker från nasofarynx enligt instruktion.

Anvisningar och instruktioner för hur du utför testet samt registrering i Melior finns på Vårdgivare Skåne under Patientnära analys (PNA).

Provhantering, förvaring och transport

Provet är hållbart i rumstemperatur i upp till en timme. Inför analys kan provet förvaras i kylskåp i tio timmar.

Övrig information

Covid-19 och influensa är anmälningspliktiga sjukdomar enligt smittskyddslagen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-05-19/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk Mikrobiologi, Labmedicin
Adress
Klinisk Mikrobiologi,
Labmedicin
SKÅNE
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se