Emicizumab

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Koagulationsutredning Trombos/Blödning 
Svarsfrekvens: 1-4 ggr/månad 
Provtagningsmaterial
Citratrör 4,5 mL (ljusblå kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 4,5 mL Na-citrat 21730
5 mL 2,7 mL Na-citrat 2561
5 mL 1,8 mL Na-citrat 7538
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Venös provtagning: Citratrör 0,109 M (ljusblå propp) 1,8 mL, 2,7 mL och 4,5 mL. Fylls helt och vändes minst 5 gånger direkt efter provtagningen.

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugeras inom 60 minuter vid 2000 x g i 20 minuter, alternativt 3600 x g i 10 minuter. Plasma avskiljs och överförs till plaströr som försluts och fryses vid -70 °C. Plasman kan förvaras i -20 °C en kortare tid.

Färskt prov analyseras inom 4 timmar. Prov som inte analyseras omedelbart kan förvaras upp till 1 månad vid -20 °C alternativt upp till ett år vid -70 °C.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2021-02-22/Ljn
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Sektionen för Koagulationsanalyser, Klinisk kemi
Adress
Sektionen för Koagulationsanalyser,
Klinisk kemi
Labmedicin
205 02 MALMÖ
Kontakt
Telefon 040-33 23 94 
Fax 040-33 62 86 
E-post Labmedicin@skane.se