P- 

Emicizumab

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Koagulationsutredning Trombos/Blödning 
Svarstid: 1-4 ggr/månad 
Provtagningsmaterial
Citratrör 2,7 mL, 1,8 mL (ljusblå kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 2,7 mL Na-citrat 2561
5 mL 1,8 mL Na-citrat 7538
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Venös provtagning: Citratrör 0,109 M (ljusblå propp) 1,8 mL och 2,7 mL. Fylls helt och vändes minst 5 gånger direkt efter provtagningen.
Kapillärprovtagning är inte möjlig.

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugeras inom 60 minuter vid 2 000 x g i 20 minuter, alternativt 3 600 x g i 10 minuter. Plasma avskiljs och överförs till plaströr som försluts och fryses vid -70 °C. Plasman kan förvaras i -20 °C en kortare tid.

Färskt prov analyseras inom 4 timmar. Prov som inte analyseras omedelbart kan förvaras upp till 1 månad vid -20 °C alternativt upp till ett år vid -70 °C.

Plasman transporteras frusen. Fryskedjan får inte brytas.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2024-04-23/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Sektionen för Koagulationsanalyser, Klinisk kemi
Adress
Sektionen för Koagulationsanalyser,
Klinisk kemi
Jan Waldenströms gata 14, plan 3B
205 02 MALMÖ
Kontakt
Telefon 040-33 23 94 
Fax  
E-post Labmedicin@skane.se