U-/tU 

Kreatinin

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Special 3 
Svarsfrekvens: Dagligen 
Provtagningsmaterial
Vacuumrör för urin brun kork, överföringsstrå och uppsamlingsbägare

Materiel Volym Användning Art. nr
Vacuumrör brun kork, ingen tillsats 5/4 mL Urin till laboratoriet 26790
Överföringsstrå Överföring Överföring av urin till vacuumrör 27467
Uppsamlingsbägare, valfritt tillbehör 100 mL Uppsamling av urin och överföring till vacuumrör 26792
Provtagning

tU-Kreatinin (dygnssamling av urin)
1. Urin samlas under 24 timmar i en dunk utan tillsats. Förvaras i kyla.
*Analys kan även utföras på prov från surgjord urin.
2. Urindunken bör inte transporteras till Laboratoriet.
3. Urinvolymen mäts/vägs och anges på remissen.
4. Ett vakuumrör (5 mL) av den väl blandade dygnsvolymen skickas till laboratoriet.

U-Kreatinin (stickprov)
Urinprovet blandas väl. 5 mL urin sugs upp till ett vakuumrör och skickas till laboratoriet. Förvaras i kyla.
Se instruktioner för urinsamling här.
Patientinstruktioner

Provhantering, förvaring och transport

Hållbarhet i kyl 6 dygn.

Referensintervall

U-Kreatinin: Referensintervall saknas.
Vid missbruksdiagnostik: om U-Kreatinin < 2,0 mmol/L bedöms urinen som utspädd.
tU-Kreatinin: Referensintervall saknas.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2021-08-31/Ljn
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Basenheten, Klinisk kemi
Adress
Basenheten,
Klinisk kemi
Labmedicin
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173460 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se