P- 

Tobramycin NY

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Rutin/Akut 1 
Svarsfrekvens: Dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Vid dosering en gång per dygn rekommenderas provtagning 8 tim efter given dos.
Vid dosering två gånger per dygn rekommenderas provtagning omedelbart före ny dos (dalvärde).
För analys av maximal serumkoncentration (Cmax) tas prov 30 minuter efter avslutad injektion/infusion.
PST-rör, Li-Heparin med gel (plasma, ljusgrön kork).

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g inom 4 timmar.
Centrifugerat prov är hållbart i rumstemperatur och kyl i 3 dagar.
Vid längre tids förvaring avhälls provet till ett nytt tomt plaströr och fryses (-20 °C).
Ocentrifugerat prov är hållbart i rumstemperatur och kyl i 3 dagar.

Referensintervall

Vid dosering en gång per dygn rekommenderas provtagning 8 tim efter given dos och koncentrationen i plasma/serum bör då inte överstiga 4,0 mg/L för att minska risken för biverkningar. Vid dosering två gånger per dygn rekommenderas provtagning omedelbart före ny dos (dalvärde) och koncentrationen i plasma/serum bör då inte överstiga 2,0 mg/L för att minska risken för biverkningar.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2022-05-03/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
KD, LU, MA
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se