SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2) typnings-pcr

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Serologi/Virologi 
Svarsfrekvens:

Analysen utförs under vardagar varje vecka.
Förväntad svarstid senast 2 dygn från provets ankomst till laboratoriet. Se även under ”Läs mer”. 
Provtagningsmaterial
Transportsystem för flera prov eller större volym

Benämning Användning Art. Nr
Stor transportburk Ytterhylsa för ett eller flera prov 12 562
Absorbent Absorbent 12 560
Stödkors Separera provrör 26 070
Transportkartong Yttre förpackning för transport 26 069
Skyddshylsa med absorbent

Benämning Användning Art. Nr
Transporthylsa med absorbent Ytterhylsa för enstaka prov 3475
Provpåse/vadderat kuvert

Benämning Användning Art nr
Provpåse UN3373 För transport av enstaka prov 12094
VCM olika varianter av provtagningsset för viruspåvisning

VCM Provset Användning Flockad pinne Art. Nr
Röd kork
2 mL
Hud, slemhinna
och svalg
Standard tip 25 481
Röd kork
2 mL
Nasofarynx och
svalg
Duo swab -
1 standard tip+
1 mini tip
27 556
Röd kork
2 mL
Pediatrisk Ultra fine tip 25 483
Efter provtagning sätts pinnen ner i röret och bryts av vid skåran.
Pinnen ska vara kvar i röret.
Indikation

SARS-CoV-2 positiva prov för vilka separat begäran finns från kliniker, kommer att genomgå en screening med SARS-CoV-2 typnings-pcr.

För påvisning av SARS-CoV-2 krävs provtagning från nasofarynx.

Provtagning

Prov tas från nasofarynx. Godkända provtagningsmaterial, se Provtagning och analys covid-19.

Provhantering, förvaring och transport

Prov förvaras och transporteras kylt.

Prov tagna i NaCl (koksalt) är hållbara 1 dygn i kyla. Prov tagna i VCM, UTM eller virocult provtagningsset för viruspåvisning är hållbara 3 dygn i kyla.

Alla luftvägsprover (även för tex odling) som tas på patienter med misstänkt/konfirmerad covid-19 ska packas enligt Folkhälsomyndighetens bestämmelser för biologiskt ämne, kategori B, förslagsvis:
1. Packas i transporthylsa (till exempel artikelnummer 3475) innehållande absorbent. Märk både provröret och skyddshylsan med streckkodsetikett med namn och personnummer.
Vid avsaknad av denna kan annan ersättningsprodukt användas, se Provtagning och analys covid-19.
2. Därefter stoppas provet/proverna i en ytterförpackning, till exempel grön noaxburk (artikelnummer 12562), pappkartong (till exempel artikelnummer 26069), vadderat kuvert (till exempel artikelnummer 12094) eller transportbox.

Eventuellt inskickad noaxburk och pappkartong märks med klinikens namn och ort så att den kan returneras av transport efter analys.

Dessa prover får inte skickas med rörpost.

Se Folkhälsomyndighetens rekommendationer Packa provet rätt för Kategori B.

På samtliga remisser tillhörande proverna ska det tydligt framgå att det gäller patient med misstänkt/konfirmerad covid-19. Det är viktigt för att laboratoriet ska kunna ta hand om proverna på ett säkert och effektivt sätt.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2022-07-07/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se