PSA - Organiserad prostatacancertestning

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Rutin akut 1/Rutin akut 2 
Svarsfrekvens:  
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Indikation

Organiserad prostatacancertestning (OPT) är ett samordnat informationsutskick med ett erbjudande om testning, vilket framför allt syftar till en jämlik tillgång till information, en möjlighet till ett välinformerat beslut hos den enskilde mannen och ett rationellt utnyttjande av tillgängliga resurser.

OPT startade som en pilotstudie under hösten 2020 och målsättningen är ett successivt breddinförande för alla män i Region Skåne i åldern 50-74 år.

Provtagarens uppgift är inte att kontrollera den exakta tiden för provtagning, utan att ta provet oavsett tidsaspekten.

Provtagning

Ditt uppdrag som Provtagare
1. Ta emot brevet. Det ska inte lämnas tillbaka till mannen utan ska destrueras och hanteras som sekretessmaterial.
2. Ta inget prov om mannen kommer utan brev och/eller legitimation.
3. Kontrollera mannens legitimation
4. För dig som har etikettprinter: Skanna legitimationen för att skriva ut en etikett

Fyll i en remiss Rutin/akut 1 eller 2:

* Fäst etiketten på remissen
* Skriv in Kundkod MAÖKPC
* Skriv in RSid 122414
* Markera i rutan för PSA
* Skriv provtagningsdatum och tid
* Signera med ditt RSID

Förbered gärna ett antal remisser med kundkoden MAÖKPC för att underlätta arbetet.

Mer information om organiserad prostatacancertestning


  Senast uppdaterad/signatur
2021-10-04/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
SKÅNE
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se