Orthopoxvirus (apkoppor, kokoppor) DNA-påvisning

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Använd remiss och provtagningsmaterial enligt anvisningar från Klinisk mikrobiologi Kronoberg. 
Svarsfrekvens:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Indikation

Vid misstanke om apkoppor hos patient skall kontakt tas med infektionsläkare för utförande av provtagning och vidare handläggning, se Smittskydd Skåne för handläggning av patient.

Analysen utförs på Klinisk mikrobiologi i Kronoberg och Blekinge.
För information om provtagning, remiss, packning mm se Provtagningsanvisningar.

Läs mer om apkoppor (Folkhälsomyndigheten)

För opåverkade/polikliniska patienter bör man avvakta annan provtagning tills svar på orthopoxvirusanalys föreligger.

Om behov finns av annan mikrobiologisk laboratorieanalys innan resultat på orthopoxvirusanalys är klart görs en individuell bedömning.
Ring läkarjour på Klinisk mikrobiologi i Lund (baktjour 046-177322).

Provhantering, förvaring och transport

Patientprover som innehåller eller misstänks innehålla apkoppsvirus klassificeras som UN 3373, Biologiskt ämne, kategori B. Proverna kan transporteras enligt ordinarie rutiner till Laboratoriemedicin för vidarebefordran till Klinisk mikrobiologi, Region Kronoberg.

Vid behov av akut transport, det vill säga leverans samma dag, kontakta Laboratoriemedicin Bas på din ort. För telefonnummer se Kontakt och Öppettider.

Vårdgivare Skåne - Laboratoriemedicin - Transporter - Packa provet rätt

  Senast uppdaterad/signatur
2022-07-27/ESW
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk mikrobiologi, Kronoberg och Blekinge
Adress
Klinisk mikrobiologi, Kronoberg och Blekinge
Centrallasarettet
351  85 Växjö
Kontakt
Telefon 0470-587460 
Fax 0470-587455 
E-post klinisk-mikrobiologi@kronoberg.se