Parotitvirus RNA-påvisning

Info
Ackrediterad:   
Beställning:  
Svarstid:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Indikation

Analysen utförs på Klinisk mikrobiologi, Karolinska universitetslaboratoriet i Stockholm.

För analys av IgG- och IgM-antikroppar mot parotitvirus, se Parotitvirus Serologi (antikroppspåvisning).

Provhantering, förvaring och transport

Provtagningsanvisningar Karolinska universitetslaboratoriet

  Senast uppdaterad/signatur
2022-08-08/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet
Adress
Klinisk mikrobiologi,
Karolinska Universitetslaboratoriet
Provinlämningen C1:72, Karolinska Universitetslaboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 STOCKHOLM
Kontakt
Telefon 08-12371999 
Fax  
E-post