Bukfett - Amyloid typning

Info
Ackrediterad:   
Beställning:  
Svarstid:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Analysen utförs på Klinisk patologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Se provtagningsanvisning Akademiska sjukhuset

  Senast uppdaterad/signatur
2023-09-13/KW
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Akademiska laboratoriet
Adress
Klinisk patologi,
Akademiska laboratoriet
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA
Kontakt
Telefon  
Fax  
E-post