U- 

hCG (PNA) Clinitek

Info
Ackrediterad:   
Beställning:  
Svarstid:  
Provtagningsmaterial
Vacuumrör för urin brun kork, överföringsstrå och uppsamlingsbägare

Materiel Volym Användning Art. nr
Vacuumrör brun kork, ingen tillsats 5/4 mL Urin till laboratoriet 26790
Överföringsstrå Överföring Överföring av urin till vacuumrör 27467
Uppsamlingsbägare, valfritt tillbehör 100 mL Uppsamling av urin och överföring till vacuumrör 26792
Provtagning

Urin lämnas i avsedd behållare, sterilt plaströr eller plastbägare.

Rekommenderad provvolym är 10 mL för att räknas som ett fullgott urinprov.

Provhantering, förvaring och transport

Testkassetten är endast avsedd för att avläsas på Clinitek Status+. Testkassetten ska inte avläsas manuellt.

Se lathund sist i dokumentet under Läs mer.

Proven kan förvaras i kylskåp vid 2-8°C i upp till 72 timmar om analysen inte utförs omgående. Om proven förvarats i kyl ska de anta rumstemperatur före testning.

Referensintervall

U-hCG hos icke-gravida: Negativt (< 25 IE/L).

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-10-26/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
SKÅNE
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se