B- 

Everolimus

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Läkemedel 
Svarsfrekvens: 3 ggr/vecka (mån/tis/tor) 
Provtagningsmaterial
EDTA-rör 5/3 (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL K2 EDTA 6147
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

EDTA-rör (helblod, lila kork).
Blodprov tas omedelbart före nästa dosering, vid steady-state behandling s.k. dalvärde.

Lämplig blodmängd är 1.0 mL, men analys utförs om blodmängden är ≥ 0.5 mL.

Analysen utförs ej akut. I undantagsfall kan provet köras akut men då endast om kontakt tagits med Husjour Öst under kontorstid (tel: 046-173474) innan provet skickas.

Provhantering, förvaring och transport

Provet vänds 10 gånger efter provtagning och skall inte centrifugeras.
Om analysen B-Everolimus är beställt lämnas svar också på B-Sirolimus som förekommer som metabolit efter intag av Certican. Provet är hållbart 3 dygn i rumstemperatur och 7 dygn i kyl.

Prov sänds till laboratoriet. Provet behöver inte frysas eller kylas under transporten om det anländer till laboratoriet inom 3 dygn från provtagningstillfälle.

Referensintervall

Beror på indikation.

Övrig information

Svar lämnas även på metaboliten Sirolimus.

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2020-10-21/Ljn
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Specialkemi läkemedel, vån 3, Klinisk kemi
Adress
Specialkemi läkemedel, vån 3,
Klinisk kemi
Labmedicin
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173460 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se