Patologi - CUP / AOS

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Patologi 
Svarstid:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Använd endast remisser i PDF-format (hämtas via länken Beställningar ovan). Skriv gärna i datorn annars med svart eller blå penna för att texten ska synas vid inscanning av remiss.
Ange följande information på remissen:

• Beställare (kundkod, 6 tecken)
• Typ av preparat och sida
• Adekvat anamnes och frågeställning
• Datum för ingrepp (inkl. datum och tidpunkt preparatet läggs i formalin).
• SVF är redan inkryssat.

Märk provbehållare med patientidentitet och typ av preparat.

Remiss
• Svarstidsmål 7 dagar
• Detaljerad remiss med information från remitterande som ska kunna ge patolog vägledning i att snabbare komma närmare typ av tumör.
• Patologisk analys inklusive immunhistokemi, flödescytometri och cytologi kan beställas på samma blankett i CUP-flödet.
• En mottagande patolog blir ansvarig för allt.

Patologisk handläggning
• Primärt mål: att tidigt karaktärisera tumören som melanom, lymfom sarkom eller carcinom och överlämna till patologisk subspecialitet.
• Om karaktärisering ej är möjlig önskar onkologer fallmöte och remitterande onkolog tar själv kontakt med huvudansvarig patolog.

Provhantering, förvaring och transport

Skicka remiss och prov till Klinisk patologi.

I väntan på transport förvaras det formalinfixerade preparatet i rumstemperatur.

För anvisningar om hur prover ska packas inför transport, se Anvisningar för transport på Vårdgivare Skåne, Laboratoriemedicin.

Övrig information

Vid frågor kontakta respektive laboratorium.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2024-04-19/LT
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Laboratoriemedicin
Adress
Klinisk patologi,
Laboratoriemedicin
HG, KD, LU, MA
Kontakt
Telefon  
Fax  
E-post labmedicin@skane.se