S- 

Buprenorfin

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Digital, Läkemedel 
Svarstid: 1 gång/vecka 
Provtagningsmaterial
Serumrör 5/5 (röd kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 5 mL Ingen 30217
Fyll till markering, vänds 10 gånger.
Provtagning

Serumrör utan tillsats (serum, röd kork).
Blodprov tas omedelbart före nästa dosering (dalvärde).
Lämplig serummängd är 1,0 mL, men analys utförs om serummängden är ≥ 0.5 mL.

Analysen utförs inte akut. I undantagsfall kan provet köras akut men då endast om kontakt tagits med Husjour Kemi under kontorstid (tel: 046-17 34 74) innan provet skickas.

Provhantering, förvaring och transport

Röret vänds 10 gånger omedelbart efter provtagningen. Låt röret stå i 30 minuter.
Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g inom 4 timmar och pipettera av serum (utan blodkroppar) i nytt rör.

OBS! Notera provtagningsdatum och tid på nytt avpipetterat serumrör.

Avpipetterat serum sänds till laboratoriet. Transport av provet skall ske i kylt tillstånd.

Avpipetterat serum är hållbart 4 månader i kyl. Vid längre tids förvaring fryses serum vid -20 °C.

Referensintervall

2 – 10 nmol/l, gäller substitutionsbehandling (LARO). Huvudmetaboliten norbuprenorfin antas bidra endast i liten grad till den terapeutiska effekten. Metaboliten ingår därför inte i referensområdet.
Vid smärtbehandling ser man vanligtvis serumkoncentrationer <2,5 nmol/l p.g.a. lägre dosering.
Vid behandling med depotplåster kan serumkoncentrationen vara så låg att buprenorfin inte är påvisbar i serum.
Referensområdet är endast vägledande och gäller prov som tagits medikamentfastande, d.v.s. 24 h efter senaste dosintag (även om doseringsintervallet skulle vara 48 h) vid LARO och efter 12-24 h vid smärtbehandling.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2024-07-03/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Specialkemi läkemedel, vån 3
Adress
Specialkemi läkemedel, vån 3
Akutgatan 8
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173460 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se