P- 

Lupus antikoagulans dRVVT

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Koagulation-Utredning, trombos, blödning 
Svarsfrekvens: 2 ggr/vecka 
Provtagningsmaterial
Citratrör (ljusblå kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 4,5 mL Na-citrat 21730
5 mL 2,7 mL Na-citrat 2561
5 mL 1,8 mL Na-citrat 7538
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Undvik analys under pågående anti-koagulantiabehandling (anti-vitamin K, NOAK, heparin) eftersom behandlingen kan påverka resultatet. Anti-vitamin K-behandling bör, om möjligt, ha varit utsatt 4-6 veckor innan provtagning. NOAK bör, om möjligt, ha varit utsatt 2 dygn innan provtagning.

Citratblod tas i vacuumrör med ljusblå kork innehållande Na-citrat.
Rören skall fyllas helt. Rör som fyllts mindre än vad som anges ovan analyseras inte.
Kapillärprovtagning är inte möjlig.

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 20 minuter vid 2 000 x g eller i 10 minuter vid 3 600 x g inom 60 minuter och avskilj plasman till ett nytt tomt plaströr som fryses i - 20 °C inom 30 minuter.

Färskt prov analyseras inom 4 timmar. Prov som inte analyseras omedelbart kan förvaras upp till 1 månad vid -20 °C alternativt upp till 1 år vid -70 °C.

Plasma transporteras frusen. Fryskedjan får inte brytas.

Referensintervall

P-dRVVT screen (LA1) < 42s
P-dRVVTkvot (LA1/LA2) < 1,4

Övrig information

Konfirmationstest för förekomst av lupus antikoagulans.

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2020-06-29/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Sektionen för Koagulationsanalyser, Klinisk kemi
Adress
Sektionen för Koagulationsanalyser,
Klinisk kemi
Labmedicin
205 02 MALMÖ
Kontakt
Telefon 040-33 23 94 
Fax 040-33 62 86 
E-post Labmedicin@skane.se