Humant immunbristvirus (HIV) Screening analys

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Serologi/Virologi 
Svarsfrekvens:
Utförs varje vardag. Prov som ankommer laboratoriet mån - tors, samt fredag före kl 14 besvaras inom 1 dygn.
För akuta och konfirmerande analyser se Övrig information. 
Provtagningsmaterial
SST gelrör (guldgul kork) 7 mL

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 5 mL Koagulationsaktivator och gel 6597
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand
alternativt minst 10 ggr med vagga.
Indikation

- Vid misstanke på primär eller etablerad HIV-infektion.
- För att utesluta HIV-infektion hos individer med hög risk för exposition, eller hos individer som ska genomgå avancerade kirurgiska ingrepp eller mer andra omfattande medicinska åtgärder.
- Patienter som ska genomgå transplantation eller annan immunsuppressiv behandling bör testas med HIV-screening.
- Donatorer av blod, organ, benvävnad, benmärg eller stamceller ska testas med HIV-screening.
- Alla gravida ska erbjudas HIV-test.

HIV LIA- och HIV-1-antigen-analys är konfirmerande analyser avsedda att säkerställa förekomst av HIV-1- eller HIV-2-antikroppar respektive säkerställa förekomst av HIV-1 p24-antigen.

Provtagning

SST-rör 7 mL, välfyllt rör.
Minsta provvolym 2 mL blod.
Om provvolymen är för liten finns risk att kompletterande analyser ej kan utföras.
Flera olika hepatit- och blodsmitteanalyser kan begäras på samma prov.
Vid kapillärprovtagning krävs 3-4 välfyllda rör.

Provhantering, förvaring och transport

Prov i SST-rör för serologisk bestämning ska förvaras i rumstemperatur minst 30 minuter före centrifugering, därefter i kyla.

Övrig information

Akuta analyser kan utföras vardagar fram till kl 17 samt förmiddag varje lördag med svar samma dag.
Vid behov av akut analys ska laboratoriet kontaktas via telefon 046-173250.

Konfirmationstest för HIV antikroppar, HIV-Geenius, utförs varje vardag, se Läs mer.
HIV-1-antigen-analys, utförs en gång per vecka, se Läs mer. Svar tidigast 3 dygn efter provets ankomst till lab.

HIV Geenius- och HIV-1-antigen-analys är inte ackrediterade analyser.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2018-01-31/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se