HIV Screening analys

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Serologi/Virologi 
Svarsfrekvens:


Utförs varje vardag. Svar tidigast 1 dygn efter provets ankomst till lab.
För akuta och konfirmerande analyser se Övrig information. 
Provtagningsmaterial
SST gelrör (guldgul kork) 5 mL

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 5 mL Koagulationsaktivator och gel 6597
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand
alternativt minst 10 ggr med vagga.
Indikation

Vid misstanke på primär eller etablerad HIV-infektion.
För att utesluta HIV-infektion hos individer med hög risk för exposition, eller hos individer som ska genomgå avancerade kirurgiska ingrepp eller mer andra omfattande medicinska åtgärder.
Patienter som ska genomgå transplantation eller annan immunsuppressiv behandling bör testas med HIV-screening.
Donatorer av blod, organ, benvävnad, benmärg eller stamceller ska testas med HIV-screening.
Alla gravida ska erbjudas HIV-test.

HIV LIA- och HIV-1-antigen-analys är konfirmerande analyser avsedda att säkerställa förekomst av HIV-1- eller HIV-2-antikroppar respektive säkerställa förekomst av HIV-1 p24-antigen.

Provtagning

SST-rör 5 mL, välfyllt rör.
Minsta provvolym 2 mL blod.
Om provvolymen är för liten finns risk att kompletterande analyser ej kan utföras.
Flera olika hepatit- och blodsmitteanalyser kan begäras på samma prov.
Vid kapillärprovtagning krävs 3-4 välfyllda rör.

Provhantering, förvaring och transport

Prov i SST-rör för serologisk bestämning ska förvaras i rumstemperatur minst 30 minuter före centrifugering, därefter i kyla.

Övrig information

Akuta analyser kan utföras vardagar kl 08-17 samt förmiddag varje lördag, söndag och helgdag.
Vid behov av akut analys mellan kl 16-17 ska laboratoriet kontaktas via telefon 046-173250.

Konfirmerande tester HIV LIA- och HIV-1-antigen-analys, se Läs mer, utförs en gång per vecka. Svar tidigast 3 dygn efter provets ankomst till lab.
HIV LIA- och HIV-1-antigen-analys är inte ackrediterade analyser.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2017-10-30/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se