Pt(U)- 

Oxalat

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Special 3 
Svarsfrekvens: 1 gång/månad 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Urin och sterilt material 216
Provtagning

Patienten ska avstå från C-vitamintillskott och C-vitaminrik kost minst 48 timmar innan urinsamlingen påbörjas.

tU-Oxalat (dygnssamling av urin)
1. Urin samlas under 24 timmar i en dunk med 20 mL saltsyra (6 mol/L). Förvaras i kyla.
2. Urindunken bör inte transporteras till Laboratoriet.
3. Urinvolymen mäts/vägs och anges på remissen.
4. 10 mL av den väl blandade dygnsvolymen överförs till ett plaströr och skickas till laboratoriet. Överfyll inte röret.

Se instruktioner för Urinsamling
Patientinstruktioner

Referensintervall

< 16 år: 144 - 420 µmol/d
Kvinnor: 44 - 320 µmol/d
Män: 78 - 490 µmol/d

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2022-08-03/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
205  02 MALMÖ
Kontakt
Telefon 040-33 14 20 
Fax 040-33 62 86 
E-post Labmedicin@skane.se