fPt- 

Sekretintest, gastrin

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Allmän 
Svarsfrekvens: Vardagar 
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Utförs efter tidsbeställning på Provtagnings-/Funktionsenheterna nedan.

Patienten ska vara fastande från klockan 22:00 kvällen före undersökningsdagen (endast vatten får drickas) samt skall ej ha rökt, snusat, eller ansträngt sig under morgonen före belastningen. Patienten kallas av klinisk kemi via PASIS vari patientinstruktioner bifogas. Utsättning av ev läkemedel vilar på remittentens ansvar.

Referensintervall

P-Gastrin, basalnivå: < 60 pmol/L.
Gastrinstegring efter sekretininjektion: Ingen (eventuellt lätt sänkning).

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen. Här klickar du för Arbetsprotokoll

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2018-04-12/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Provtagning/Funktionsundersökning, Klinisk kemi
Adress
Provtagning/Funktionsundersökning,
Klinisk kemi
Labmedicin
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-17 34 76 
Fax 046-18 91 14 
E-post Labmedicin@skane.se