B- 

Kadmium (Cd)

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Biologiska prov-standardsortiment (BST2.8) alt webbremiss 
Svarsfrekvens: Svarstid 10 arbetsdagar 
Provtagningsmaterial
Li-heparin utan gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin utan gel 454056
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Om patienten kommer direkt från arbetet tvättas armvecket först med tvål och vatten.
2-4 mL blod tages i Vacuette Li-Heparin (Greiner) rör från Hettich, Art.nr: 454056 eller i BD Li-Heparinrör, Art.nr: 368886. Rören innehåller antikoagulationsmedel.

Provhantering, förvaring och transport

Omedelbart efter provtagning vändes rören minst 10 gånger för att åstadkomma jämn fördelning av antikoagulationsmedlet.

Vid postbefordran emballeras provet väl och förses med etiketten "Biologiskt prov". Skicka proverna så snart som möjligt till analyslaboratoriet, dock ej dag före arbetsfri dag. I det senare fallet skall proverna förvaras i kylskåp fram till avsändandet.

Skriv ut remiss via WebbRemiss, vårt verktyg för att skapa remisser online. Alternativt kan remiss skrivas ut i pdf-format från länken i menyn ovan, eller beställas via ammlab@skane.se.

Övrig information

För mer information om remisser och provtagning, se http://sodrasjukvardsregionen.se/amm/laboratorietjanster/labremisser-2/.

  Senast uppdaterad/signatur
2018-06-21 / MAZ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Arbets- och miljömedicin Syd (lab), Medicon Village AB, Byggnad 402A, plan 3
Adress
Arbets- och miljömedicin Syd (lab),
Medicon Village AB, Byggnad 402A, plan 3
Scheelevägen 8
223 81 LUND
Kontakt
Telefon 046-173195 
Fax  
E-post ammlab@skane.se