P- 

Koldioxid

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Rutin/Akut 1 
Svarsfrekvens: Akut och Dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin 5 ml med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Litiumheparinplasma eller serum. Röret måste vara välfyllt (mer än halvfullt!). Kapillärprov tagna i Microtainerrör får ej analyseras med denna metod! (Prov i kapillärblod tas i blodgaskapillär och analyseras som blodgas).

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g.

Plasma i är hållbart flera dygn i kyl om röret är förslutet.
Efter avkorkning sjunker P-CO2 med cirka 4 mmol/L under den första timmen.

Referensintervall

Kvinnor: 23 - 32 mmol/L
Män: 25 - 32 mmol/L

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2017-09-11/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
KD, LU, MA, TR
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax  
E-post Labmedicin@skane.se